Foto:

Pad Sparrendaal niet meer toegankelijk voor mountainbikers en wandelaars

  Nieuwsflits

Ermelo - Defensie hoeft geen toestemming te hebben van de gemeente Ermelo om paden op de Ermelosche Heide af te sluiten of bomen te kappen. Dat blijkt uit het antwoord van het college op vragen van de CDA-fractie.

Wijnand Kooijmans

Aanleiding was de mogelijke kap van ongeveer veertig bomen rondom de mountainbikeroutes in de buurt van de Ermelosche Heide. Aangegeven wordt dat door de terreinbeheerder van Defensie een pad is versperd omdat daar veel MTB’ers overheen rijden. Op het betreffende oefenterrein Sparrendaal is fietsen niet toegestaan. Dit wordt met toegangsborden aangeduid. Fietsen is alleen toegestaan op aangegeven routes maar die liggen niet in dit gebied.

Het toelaten van fietsers is een zaak van Defensie waar de gemeente niets over heeft te zeggen. Handhaving gebeurt door de terreinbeheerder van Defensie die ook BOA is.

De officiële MTB-route ligt op grondgebied van de gemeente Ermelo en is niet onbruikbaar gemaakt. Volgens het college ligt deze route er spic en span bij en is er niets aan de hand als MTB’ers zich aan de aangegeven route houden. Het bewuste pad dat is versperd wordt ook veel gebruikt door wandelaars, onder meer met honden. Ook dit is niet toegestaan. Aangegeven wordt dat aanvaringen tussen wandelaars en fietsers onderling ongetwijfeld hebben bijdragen aan het verzoek van militairen richting terreinbeheerder het pad af te sluiten.

Wel is een officiële MTB-route in Harderwijk versperd. Hier ging het om vandalisme. Inmiddels is de route door de lokale wielervereniging weer in orde gemaakt.

Defensie heeft ondergroei en kleinere bomen gekapt. Hierover is geen overleg gevoerd met de gemeente maar de gemeente heeft hier ook geen zeggenschap over. De kap heeft, zo geeft het college aan, plaats gevonden binnen de Wet Natuurbescherming. Een kapvergunning was niet vereist. Het gebied waar in gekapt ligt buiten de bebouwde kom. Ook een kapmelding bij het ministerie is niet noodzakelijk.

Het college zegt dat strikt genomen de kap hen dan ook niets aangaat. Zo meldt de gemeente niet aan Defensie als ze zelf in de bossen een paar bomen kapt. Alleen in geval van grootschalige ingrepen vindt onderling informatie uitwisseling plaats voor zover dit relevant is. Recent hebben medewerkers van de gemeente ook zelf een clandestien paadje dichtgegooid in de buurt van het wildkijkscherm, zonder de aangrenzende eigenaren hiervan in kennis te stellen. Dat gebeurt alleen als het de buren ‘raakt.’

Het college heeft wel afspraken met Defensie over het gebruik van fietspaden en wandelpaden. Dit echter niet wat betreft het eigen oefenterrein Sparrendaal van Defensie. Het afsluiten van het pad betreft, zo geeft het college aan, dan ook een ingreep op een terrein waarover zij geen zeggenschap heeft.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden