Foto:

Inwoners kunnen het goedkoper doen

  Nieuwsflits

Ermelo - Er komt een proef met de inzameling van zwerfafval in de wijk Ermelo West. Het betreft het eerste project in het kader van Right to Challenge. Slaagt de proef dan wordt gekeken of er verdere mogelijkheden zijn taken van de gemeente over te nemen.

Wijnand Kooijmans

 Door de gemeenteraad is in september vorig jaar de notitie Right to Challenge vastgesteld om inwoners van Ermelo de ruimte te bieden taken van de gemeente over te nemen. Het gaat dan om zaken die burgers verwachten goedkoper uit te kunnen voeren dan de huidige kosten die de gemeente maakt.

Ermelo West is de eerste wijk in Gelderland met een dorpendeal. Dat betekent concreet dat er geld van de provincie Gelderland vrij komt om het sociale leven in de wijk nieuwe energie te geven.

Om de proef te laten slagen is het, volgens het college van burgemeester en wethouders, van belang hierbij het Team Wijkservice, het leefbaarheidsteam en Welzijn Ermelo om het geheel meer vorm te geven. De proef moet bovendien nog worden afgestemd met andere initiatieven.

Op dit moment zijn meerdere bewoners al actief met het inzamelen van zwerfafval. Die hebben daarvoor een knijper in bruikleen van het Leefbaarheidsteam. De wijkvereniging heeft de gemeente aangegeven meer taken te willen nemen. Het opruimen van het zwerfafval is een eerste stap. In 2022 kunnen er dan wellicht meer taken in de openbare ruimte worden overgenomen.

Gresbo

Wethouder Laurens Klappe zegt dat de proef wellicht niet spectaculair oogt. Maar dat er toch het nodige bij komt kijken. Zo moet de gemeente kijken of de contracten met de huidige inzamelaars van zwerfafval moeten worden aangepast. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Gresbo als onderdeel van de Inclusief Groep. Medewerkers van de Gresbo met een afstand tot de arbeidsmarkt zamelen nu het zwerfafval in tijdens het onderhoud van het groen.

Daarmee wil de gemeente voorkomen achteraf te moeten betalen voor werkzaamheden die niet meer worden verricht. Maar ook moeten de mogelijkheden worden bekeken de huidige partijen weer in te schakelen indien de proef niet slaagt. De proef kan verder uitwijzen dat de schillenboer moet terugkeren. Dat heeft dan weer invloed op de inhoud van de groene container. “Het is een proef en dat moeten we vanaf het begin goed regelen”, zo zegt Klappe.

Wel moet er, zo geeft Klappe aan, bij gezegd worden dat de proef ook niet meteen kan starten. Dit als gevolg van de nu nog geldende coronamaatregelen. “Maar we hopen nu wel de voorbereidingen te kunnen treffen om straks meteen aan de slag te kunnen.”

Een half jaar na de start vindt een evaluatie plaats waarna een besluit kan worden genomen of meer taken door de wijkvereniging kunnen worden overgenomen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden