<p>Het omstreden hek. Omwonenden willen het hek weg hebben.</p>

Het omstreden hek. Omwonenden willen het hek weg hebben.

Hek rond school blijft omstreden

  Nieuwsflits

Ermelo - In tegenstelling tot wat de gemeente beweert probeert men helemaal niet met de omwonenden tot een vergelijk te komen over het hek rond de Augustinusschool. Dat zegt Erik Slagt, één van de omwonenden die bij de gemeente aan de bel heeft getrokken.

Wijnand Kooijmans

 Volgens Slagt hebben de gemeente maar ook de school niet in de afgelopen jaren overleg gevoerd met de omwonenden. Hij en een mede bezwaarmaker zijn door de gemeente inmiddels wel uitgenodigd voor een gesprek maar de uitkomst staat volgens hem op voorhand al vast. “Het hek moet blijven, sloop is geen mogelijkheid.”

Slagt geeft aan dat de gemeente weigert te handelen naar de uitspraak van de Rechtbank Gelderland. Die heeft de twee bezwaarmakers in het gelijk gesteld. Het hek is illegaal geplaatst, zo oordeelt de rechter en later gelegaliseerd in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente is tegen deze uitspraak in beroep gegaan bij de Raad van State. Slagt: “Zonder te kijken naar de belangen van de wijk. Men lijkt alleen gevoelig voor de lobby van de reformatorische school.”

Hij is dan om blij met de vragen die de VVD heeft gesteld met als strekking het hek moet weg, want het is openbaar groen. Minder blij is hij dat het college de vragen afdoet met de dooddoener dat er sprake is van een toekomstig gesprek.

De steeds weer terugkerende argumenten voor een hek, vernieling en overlast, vormen volgens Slagt nog zo’n halve waarheid. De vernielingen aan de school dateren van 2015. Daarna kreeg de school toestemming om, in tegenstelling tot alle andere scholen in de omgeving, een hoog hek te plaatsen rond het schoolplein. Slagt: “Daarna kwam de wens om het eigen gebied uit te breiden en de kinderen gescheiden te houden van ‘vreemde’ kinderen en is het stuk aangrenzend groen geannexeerd.”

Het hek is geplaatst in 2019 om een stuk openbaar groen. Volgens Slagt had de school alleen toestemming om de kinderen hier te laten spelen als uitbreiding van het, in zijn ogen, al met hekken beveiligde schoolplein. De motivatie van de school om het hek te plaatsen is volgens Slagt gebaseerd op onwaarheden en uitvergroting van details. De vele genoemde overlast van drugsgebruikers is, zo geeft hij aan, in werkelijkheid zo nu en dan wat zwerfvuil en het vinden van een wietzakje.

Zwerfafval en hangjongeren komen in de betreffende omgeving niet vaker voor dan op andere plekken met een ‘hangbankje.’ Kritiek van Slagt is dan de gemeente zonder overleg achteraf de vergunning heeft geregeld, tegen alle regels en voorschriften in. Volgens hem heeft de wethouder dat ook deemoedig toegegeven maar weigert hij daaraan consequenties te verbinden.

Als voorwaarde voor een gesprek stelt de gemeente de eis dat alle opties open moeten staan. Slagt: “Behalve schijnbaar het weghalen van het hek. Wij zien liever dat de Augustinusschool meer wordt ingebed in de wijk in plaats van zich te isoleren op haar met hekken afgeschermde eiland.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden