Foto: Pixabay

Meer laadpalen en dertig kilometer zones

  Nieuwsflits

De mobiliteitsvisie van de gemeente Ermelo tot het jaar 2030 moet voor het einde van dit jaar gereed zijn. Dat maakt dat de conceptvisie tijdens de vakantiemaanden juli en augustus ter inzage wordt gelegd. Zij het niet voor zes maar acht weken om iedereen de kans te geven tijdig te reageren.

Wijnand Kooijmans

ERMELO - Energiek Ermelo wordt de titel van de nieuwe mobiliteitsvisie. Maar de inhoud wordt niet het rechtst van de snelste, zo zegt wethouder Wouter Vogelsang. Het wordt geen racen door de straten van Ermelo. Maar een toekomstvisie waarin wordt geanticipeerd op de nieuwste ontwikkelingen.

Als voorbeeld noemt de wethouder de nu nog vaak lange wachttijden van vrachtwagens voor winkels en bedrijven. Door de nieuwste technieken wordt het straks mogelijk vrachtwagens te laten wachten op bijvoorbeeld industrieterreinen en ze een seintje te geven wanneer ze kunnen worden geladen of gelost op de plek van bestemming.

Voor elektrisch rijden zijn, zo geeft de wethouder aan, meer laadpalen in Ermelo noodzakelijk. Gekeken wordt hoe dit het beste kan worden gerealiseerd, zonder dat teveel parkeerplaatsen moeten worden opgeofferd. Er wordt naast de mobiliteitsvisie dan ook gewerkt aan een laadpalenvisie.

Volgens Vogelsang zijn er vier uitgangspunten waaraan de nieuwe visie moet voldoen. Groen, veilig, vitaal en bereikbaar. De nieuwe visie kan betekenen dat er meer ruimte komt voor groen. Naast Ermelo wordt ook gekeken naar het buitengebied en de veiligheid daar.

Projectleider Marten Elting geeft aan dat het een visie wordt voor stad, dorp en platteland. Veel staat al op papier waarbij is gekeken naar plannen van de gemeente zelf maar ook van de provincie Gelderland en het Rijk.

Gekeken wordt naar het gebruik van deelauto’s. Er vindt momenteel een evaluatie plaats van het gebruik hiervan al wordt dat bemoeilijkt door de corona-periode. Hierdoor wordt minder gebruik gemaakt van de deelauto. Streven is te komen tot meer dertig kilometer zones. De raad heeft al eens uitgesproken dat de snelheid op wegen waar een maximum van vijftig geldt de snelheid moet worden verlaagd naar dertig kilometer per uur.

Het fietsverkeer wordt bevorderd in de nieuwe visie. Maar ook wordt gewerkt aan een betere bereikbaarheid van de parkeerterreinen, onder meer door aanpassing van de verwijzingen hier naar toe. De kwetsbare verkeersgebruikers krijgen extra aandacht. Zoals ook wordt gekeken naar de komst van hubs. Verzamelpunten van voertuigen bij bijvoorbeeld verzorgingshuizen.

In de visie wordt de uitkomst van een eerdere raadsenquête verwerkt. Maar ook wordt nog een nieuwe enquête gehouden.

Om de gewenste einddatum te houden wordt nu volop gas gegeven. “We zijn al twee maanden onderweg”, zo zegt Elting.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden