Foto: Hans van Oosterhoudt

Nieuwbouw voor Driekansen/De Lelie

  Nieuwsflits

Ermelo - Door de gemeente Ermelo wordt ingestemd met de vervangende nieuwbouw van de school Driekansen/De Lelie.

Wijnand Kooijmans

Sinds het besluit tot nieuwbouw is het aantal leerlingen dat ingeschreven staat op de Driekansen gestegen van 35 naar 58 leerlingen. Hierdoor ontstaat een recht op meer meters. Educare, dat de planvorming beheert, heeft echter aangegeven dat het hier gaat om een tijdelijke situatie. Op termijn worden kinderen buiten de regio gehuisvest waardoor er geen structurele groei van het aantal leerlingen valt te verwachten.

De nieuwe school krijgt een oppervlakte van 720 vierkante meter. Op de kavel waar wordt gebouwd is daarnaast nog driehonderd vierkante meter beschikbaar voor een speelplaats.

De kosten van de nieuwbouw worden geraamd op 2.252.999,00 euro. Dat is beneden het geraamde bedrag van 2.253.000 euro.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden