Foto: Pixabay

Asbest onder Garderenseweg in Speuld

  Nieuwsflits

Ermelo -  De gemeente Ermelo draait financieel op voor de kosten van een asbestsanering aan de Garderenseweg in Speuld.

Wijnand Kooijmans

Bij onderhoudswerkzaamheden aan een uitrit werd een asbestverontreiniging geconstateerd over een afstand van honderd meter, zowel onder de rijbaan als de berm.

De gemeente heeft de plicht te saneren. Door de Inspectie Leef Leefomgeving en Transport is de gemeente gemaand het asbest voor 26 mei op te ruimen. De werkzaamheden vallen niet onder de stikstofberekeningen en kunnen daarmee ook direct worden uitgevoerd. Berekend is dat de opruimkosten in totaal zeventigduizend euro bedragen.

Gekeken is of subsidie voor de sanering is te verkrijgen maar dat blijkt niet het geval. Ook zijn de kosten niet op derden te verhalen. Ook structureel is binnen de begroting geen dekking voor de kosten beschikbaar. Dat maakt dat bij nieuwe projecten voortaan nadrukkelijker wordt gekeken naar eventuele asbestsaneringen en, indien dit het geval is, de kosten worden meegenomen in het benodigde krediet. De werkzaamheden zijn, zo zegt het college, voor 26 mei afgerond.

De gemeente start binnenkort met de herinrichting van de weg waardoor de veiligheid voor wandelaars en fietsers moet worden vergroot.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden