Foto: Hans van Oosterhoudt

Pallethandel krijgt dwangsommen

  Nieuwsflits

Ermelo - Verplaatsing van pallethandel Ten Hove aan de Haspel blijkt in de praktijk niet haalbaar. Daarnaast is een handhavingsprocedure gestart die er moet zorgen dat alle illegale activiteiten van het bedrijf worden gestopt. Dat betekent dat op korte termijn de opslag van pallets in de openlucht moet worden gestaakt.

Wijnand Kooijmans

 Het traject dat de gemeente is ingeslagen wordt woensdag 12 mei nog wel besproken in de beeldvormende vergadering van de Ermelose raad. Voor het verwijderen van de pallets krijgt het bedrijf zes weken de tijd, voor het afbreken van zes illegaal gerealiseerde panden houdt het college een termijn van acht weken aan.

Door het bedrijf is in het verleden meerdere malen een vergunning aangevraagd. Aanvankelijk leek, ten tijde van oud-burgemeester André Baars, de gemeente wel geneigd aan dit verzoek te voldoen. Daarnaast was de gemeente gevraagd handhavend op te treden tegen de illegaal ontstane situatie. Zowel de rechtbank als de Raad van State blokkeerden vervolgens de vergunning omdat het bedrijf te dicht tegen het Natura 2000 gebied is aangelegen. Uitbreiding van de activiteiten paste volgens de Raad van State al helemaal niet.

In januari van dit jaar is door de Raad van State opnieuw een uitspraak gedaan over een handhavingsverzoek. Dat leidde tot een tik op de vingers van de gemeente Ermelo. Het hoogste rechtscollege van Nederland, oordeelde dat de gemeente ten onrechte niet handhavend heeft opgetreden. Het gaat dan, naast de opslag van de pallets, om drie droogkamer, een ketelhuis met bio-centrale, een shredder en een opslagcontainer.

Indien binnen acht weken niet aan de afbraakplicht wordt voldaan verbeurt het bedrijf een dwangsom van 50.000 euro per week met een maximum van een kwart miljoen euro. Volgens het bedrijf zelf is voor het afbreken van de bio-centrale minimaal een termijn van een half jaar nodig. Bij het niet beëindigen van de opslag van de pallets verbeurt het bedrijf een dwangsom van 25.000 euro per week met een maximum van 125.000 euro.

De belangenvereniging WRBT is tevreden dat eindelijk handhavend wordt opgetreden. Al blijft men van mening dat dit enkele jaren eerder had moeten gebeuren. Het bedrijf zelf geeft geen commentaar omdat men vindt dat hierdoor de eigen belangen worden geschaad.

Door de gemeente is onderzocht of de verplaatsing van het bedrijf haalbaar is. Gewijzigde uitgangspunten, onder meer ten aanzien van stikstof maken, zo geeft het college van burgemeester en wethouders aan, dat een integrale ontwikkeling van het Haspelgebied niet meer mogelijk is. De investering van het bedrijf Ten Hove is bovendien relatief hoog ten opzichte van andere locaties en het is niet mogelijk de investering hierin terug te verdienen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden