<p>Blijft deze boom wel behouden?</p>

Blijft deze boom wel behouden?

(Foto: Jan Willem Lagerweij)

Bomen blijven zorgpunt voor raad

  Nieuwsflits

Ermelo -  Voor honderd van de honderdzeventig bomen die moeten worden gekapt voor de realisering van de plannen rond De Hooge Riet is een kapvergunning nodig. Dat betekent dat er niet meer dan honderd bomen behoeven te worden gecompenseerd.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens de behandeling van het voorstel in de beeldvormende vergadering van de Ermelose raad. De kap van de bomen is en blijft een pijnpunt voor alle fracties. Maar desondanks staat men lovend tegenover de invulling van het plan dat onder meer voorziet in de komst van 32 appartementen in het monumentale gebouw De Hooge Riet en de bouw van sociale huurwoningen in een complex op de hoek van de Chevallierlaan.

Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) is bang dat er door de kap van de bomen een vrij doorzicht ontstaat tussen de Stationslaan en de Horsterweg. Dat moet worden vermeden, zo is de mening van Dick Tillema (ChristenUnie). ‘Als dat gebeurt zijn de rapen echt gaar in Ermelo.”

Tillema dringt aan op goed toezicht zodat voorkomen wordt dat er ook maar één boom onnodig wordt gepakt. Onder meer moet worden voorkomen dat er nog bomen worden gekapt in aan te leggen tuinen. Alle fracties dringen er op aan dat de compensatie zo veel mogelijk op het terrein van De Hooge Riet zelf plaats vindt en anders in het centrum. Dat krijgt ook de voorkeur van wethouder Laurens Klappe die er wel aan toevoegt dat dit op locaties problemen kan opleveren omdat er moet worden geparkeerd of er leidingen in de grond zitten. In het uiterste geval vindt compensatie plaats in wijken die wel wat extra groen kunnen gebruiken.

De wethouder gaat overleggen met Heijmans waar creatieve geesten terecht kunnen die met het overgebleven hout iets kunnen. Een deel van het hout wordt gebruikt voor het plaatsen van bankjes op het terrein van De Hooge Riet zelf en mogelijk in het centrum.

Monique van den Broek (VVD) vindt het belangrijk dat de mogelijkheid is geschrapt om de binnenplaats van het Rijksmonument zelf te bebouwen. Evelien Kars (Progressief Ermelo) is vooral geschokt door het grote aantal bomen dat moet worden gekapt. Mede omdat men daar bij aanvang van de planvorming niet van uit is gegaan.

Erik van der Weide (CDA) betreurt het dat in het totale plan niet meer goedkope koopwoningen zijn opgenomen. Omdat die slag in het verleden is verloren door het CDA staat men echter nu wel volledig achter de realisering van het plan, zoals dat nu is gepresenteerd. “Gedane zaken nemen geen keer”, zo is zijn standpunt.

Streven is het parkachtig karakter rond De Hooge Riet te verstevigen en te versterken, zo zegt wethouder Klappe. Meerdere partijen geven aan dat het liefst zo snel mogelijk met de realisering wordt begonnen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden