Foto: Hans van Oosterhoudt

Meer dan vijf jaar roep om openstelling

  Nieuwsflits

Ermelo - De Stichting De Driehoek en Omgeving in Ermelo en Harderwijk (DOEH) bepleit in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Ermelo de openstelling van de rotonde in de Groene Zoomweg naar de Horloseweg.

Wijnand Kooijmans

Aanleiding is een aankomend gesprek tussen de gemeenten Ermelo en Harderwijk over de eventuele aansluiting van de rotonde bij kasteel Groot Horloo naar de Horloseweg. Overigens vragen inwoners en groeperingen al vanaf 2015 om de nu weer aan te kaarten openstelling.

Inmiddels hebben echter ook hulpdiensten aangegeven baat te hebben bij een openstelling van de rotonde om zo een snellere verbinding te hebben met het kasteel en het daar achter gelegen gebied. Daarbij speelt een rol dat een ambulance vorig jaar vier keer later dan wenselijk was bij het kasteel. In alle gevallen betrof het hartproblemen. De ambulance moet nu meerdere kilometers omrijden om het kasteel te bereiken vanaf de ambulancepost aan de Deventerweg in Harderwijk. Ook was de ambulance later bij meldingen vanaf de Fokko Kortlanglaan dan strikt noodzakelijk.

In de brief noemt de Stichting DOEH het onwenselijk dat een ambulance vijf minuten moet omrijden. “U zou toch niet willen dat hierdoor mensenlevens in gevaar komen”, zo stelt het bestuur in de brief aan het Ermelose college. Hen wordt gevraagd spoed te maken met de openstelling van de rotonde. Maar ook met het heropenen van de aansluiting van de Fokko Kortlanglaan op de Kolbaanweg. Ook hierdoor kan de aanrijtijd van de hulpdiensten naar locaties in Ermelo aanzienlijk worden versneld. Aangegeven wordt dat hierdoor de verkeersveiligheid aanzienlijk wordt gediend. Onder meer omdat ook vrachtverkeer dan gebruik kan maken van de openstelling van de beide wegen.

Het Harderwijker college van burgemeester en wethouders heeft, bij monde van wethouder Jeroen de Jong aangegeven dat de aansluiting van de rotonde op de Horloseweg snel kan worden gerealiseerd. Harderwijk is daar ook voorstander van. Dat is ook herhaald tijdens een gesprek dat het bestuur van DOEH heeft gevoerd met de betreffende wethouder. Die heeft daarbij, zo zegt voorzitter Heidi Daenen van de stichting, ook aangegeven niets liever te willen dan dat er een directe doorgang komt naar de Horloseweg. Onder meer omdat hierdoor de bereikbaarheid van de wijk Drielanden wordt verbeterd.

Ermelo heeft zich lang verzet tegen de openstelling van de rotonde. Men vreest hierdoor een toename van het sluipverkeer. Inmiddels heeft wethouder Laurens Klappe wel aangegeven dat het college en de gemeenteraad misschien tot een heroverweging van dit standpunt moeten komen nu de oproep om de Horloseweg aan te sluiten op de rotonde steeds groter wordt. Al betekent dat, zo denkt hij, dat er wel aanpassingen aan de Horloseweg moeten plaatsvinden. Het standpunt ten aanzien van de openstelling van de Fokko Kortlanglaan op de Kolbaanweg van het college lijkt daarmee ongewijzigd. Die moet dicht blijven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden