Foto: Shutterstock

Streep door term armoedebestrijding

  Nieuwsflits

Ermelo - De gemeente Ermelo zet een streep door de term armoedebestrijding. In de plaats hiervan wordt voortaan gesproken over bestaanszekerheid en schulddienstverlening. Dat althans als de gemeenteraad akkoord gaat met de beleidsnota die is opgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

 Schulden moeten, zo zegt wethouder Hans de Haan, zo vroeg mogelijk worden opgespoord en aangepakt. Het liefst ziet hij dat schulden door de nieuwe aanpak van de gemeente worden voorkomen. Mensen met schulden hebben, zo geeft hij aan, de neiging nog meer schulden te maken. “Mensen hebben geen goed beeld van hun financiële situatie.”

Vaak worden, zo heeft hij al wel geleerd, schulden vaak verzwegen en komt men pas op het allerlaatste moment hiermee op de proppen, bij bijvoorbeeld het diaconaal beraad van de kerken in Ermelo. “Over alles wordt gesproken maar niet over schulden.” Mobiele telefoons zijn één van de grootste veroorzakers van schulden.

Financiële zekerheid voor mensen wordt als belangrijk gezien door het college. “Anders wordt het echt moeilijk.” Ermelo kent vele regelingen om mensen te helpen, zo geeft de wethouder aan. “Zo betalen wij soms voor mensen de reiskosten om naar een sollicitatie te kunnen gaan. Omdat ze geen geld hebben gaan ze anders niet. Wordt iemand aangenomen, dan kunnen deze kosten worden terugbetaald. Soms vergoeden we ook kleding.”

Van groot belang vindt wethouder De Haan dat kinderen niet de dupe worden van schulden van ouders. “Tot nu toe hebben we vooral ingezet op jongere kinderen. Maar de praktijk wijst uit dat juist kinderen in de leeftijd van twaalf tot en met achttien jaar de dupe worden van schulden van hun ouders. Ze moeten naar de middelbare school en dat brengt extra kosten mee.”

Wanneer iemand bijstand aanvraagt betekent dit dat vaak twee maanden moet worden gewacht tot hier een besluit is genomen. “In de tussentijd bouw je wel schulden op. Vierduizend euro lijkt soms een klein bedrag maar is in werkelijkheid een enorm bedrag als het er om gaat schuldenvrij te worden.”

In de beleidsnota zijn nog niet de gevolgen van de corona-crisis verwerkt. “Hiervoor moeten we nog een regeling zien op te stellen. Misschien gaat het om uitstel van betalingen. We zien wel een lichte toename van mensen dat een beroep doet op de bijstand zo zegt De Haan.

“In alles willen we zo dicht mogelijk bij de mensen staan. Ongelijkheden binnen de samenleving moeten we zien op te lossen en te voorkomen. We willen bereiken dat de bestaanszekerheid voor onze inwoners overeen komt met de geldende normen van welvaart en welzijn, zodat iedereen kan meedoen en niet wordt uitgesloten van deelname aan de samenleving door financiële problemen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden