Foto: Shutterstock

Flink aantal bomen gaan sneuvelen

  Nieuwsflits

Ermelo - Voor de realisering van de plannen voor het Rijksmonument De Hooge Riet in Ermelo moeten 170 bomen worden gekapt. Inbegrepen de bomen die sneuvelen voor het plaatsen van een hijskraan.

Wijnand Kooijmans

Tegenover de kap staat de verplichting vijftig nieuwe bomen te planten. Tijdens de beeldvormende vergadering bleek dat veel fracties er de voorkeur aan geven dat bomen die in het park bij de Hooge Riet kunnen worden geplant een plekje krijgen in het centrum.        

De meeste fracties maken zich wel zorgen over het grote aantal bomen dat moet worden gekapt. Het hout dat overblijft wordt gebruikt voor het maken van bankjes op het terrein van De Hooge Riet. Fracties geven er wel de voorkeur aan dat eventueel daarna nog resterend hout wordt gebruikt voor de vervaardiging van bankjes in het centrum van Ermelo.

De te kappen bomen bevinden zich vrijwel allemaal in het bos achter het monumentale pand. Het bos heeft die status niet, wel het deel van het park aan de voorzijde, zoals het daar aanwezige groen en de vijver.

In de voorwaarden aan de kopers wordt wel opgenomen dat bomen in nieuw aan te leggen tuinen niet mogen worden gekapt indien ze monumentale waarde hebben. Volgens Monique Wijers zijn de bestaande bomen moeilijk te verplaatsen. Naast het feit dat dit enorme kosten voor de gemeente met zich meebrengt. Uiteindelijk moet de totale groenvoorziening toch winst opleveren ten aanzien van de huidige situatie.

In plaats van de oorspronkelijke 33 appartementen in het monumentale gebouw komen er 32. De bovenverdieping bleek te klein hier twee appartementen te realiseren. Er zou er 1 te klein uitvallen. Het appartement dat nu wordt gerealiseerd op de bovenverdieping kost 1,25 miljoen euro.

Er is nog geen besluit genomen over enkele panden die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan. Zo is er geen definitieve bestemming voor De Rietzoom. Hier zo wel een bed & breakfast in mogen worden gevestigd of een kleinschalig hotel. Uitgebreide horeca staat de gemeente in dit pand niet toe.

Ten aanzien van De Boshoek geldt dat de gemeente wil wachten tot de plannen rond het Raadhuisplein zijn afgerond. In de tussentijd kan van dit pand gebruik worden gemaakt door de bouwteams van De Hooge Riet en het team dat de verbouwing van het gemeentehuis en De Dialoog begeleid. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond wil het college van burgemeester en wethouders over gaan tot verkoop van dit gemeentelijke pand.

De belangstelling voor de bouw van de appartementen in het hoofdgebouw van De Hooge Riet overtreft meerdere malen het aantal dat hier gerealiseerd gaat worden. In het plan is ook de bouw van 42 huurwoningen opgenomen in de sociale sector. Deze worden gerealiseerd door Uwoon.        

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden