Foto: Pixabay

Halt trajecten op Groevenbeek

  Nieuwsflits

Ermelo - Het Bureau Halt wordt ingezet voor het opleggen van alternatieve straffen voor criminele activiteiten door leerlingen van het christelijk college Groevenbeek in Ermelo. Het gaat voorlopig om zes trajecten waardoor door het college van burgemeester en wethouders een bedrag van 3.738 euro beschikbaar wordt gesteld.

Wijnand Kooijmans

 Op Groevenbeek wordt regelmatig crimineel gedrag gesignaleerd. Veelal lukt het de schoolleiding met inzet van eigen medewerkers of netwerkpartners dit gedrag bespreekbaar te maken met de jongere en zijn of haar ouders. Toch gebeurt het dat dit niet voldoende is en er scherpere gesprekken moeten worden gevoerd.

Halt moet de jongere en de ouders beter inzicht geven in de gevolgen van grensoverschrijding gedrag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ervaring en expertise in het strafrecht. Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor hun daden. Door de interventie van Halt krijgen ze de kans recht te zetten wat ze verkeerd hebben gedaan. Door te leren van hun fouten moet worden voorkomen dat de jongere opnieuw in de problemen komt.

Door de leiding van Groevenbeek wordt bepaald welke leerlingen voor een traject door Halt worden ingezet.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden