Foto: JAN DE ROO FOTOGRAFIE
Analyse Wijnand Kooijmans

Drie dossiers

  Nieuwsflits

De drie langlopende dossiers welke gaan onderzocht worden in Ermelo zijn bekend. Het mag weinig verrassend worden genoemd dat de keuze is gevallen op de dossiers van Bar Twinns, Tomassen Duck To en pallethandel Ten Hove.

De peiling onder de inwoners heeft de keuze, die eigenlijk al vooraf was gemaakt, niet gewijzigd en in de praktijk alleen instemming hiermee betuigd. Bijna tweederde deel van de inwoners die reageerde op het verzoek aan te geven welke dossiers men onderzocht wilde zien gaf de voorkeur aan Bar Twinns. Eigenaar Casper Meijbaum is door vrijwel alle beroepsinstanties in het gelijk gesteld en voormalig burgemeester André Baars in het ongelijk. Dit is ook het dossier dat het meest bloot kan leggen wat er allemaal fout is gegaan en uiteindelijk heeft geleid tot het faillissement van de bar. Meijbaum is echter nooit voldoende gecompenseerd voor de gemaakte fouten, het bleef bij een fooi van 17.000 euro, voldoende om de curator te kunnen betalen.

Tomassen Duck To scoorde met 47 procent als tweede, pallethandel Ten Hove kwam met 39 procent als derde uit de bus. Twee zaken die nog steeds lopen. Rond Tomassen Duck To bestaat nog steeds veel ophef waarbij onder meer een rol speelt of het bedrijf mer-plichtig is. Het gaat dan om een milieu effect rapportage. De Omgevingsdienst Arnhem-Nijmegen geeft aan dat zo’n verzoek nodig is. Dat kan grote problemen opleveren voor het bedrijf omdat het is gelegen binnen het bestemmingsplan De Driehoek waar geen mer-plichtige bedrijven gevestigd mogen zijn.

Rond de pallethandel zijn ook nog steeds de nodige discussies gaande, onder meer over de mogelijkheden voor verplaatsing van het bedrijf uit het gebied Het Tonselse Veld. Tegenstanders vinden dat het bedrijf thuishoort op een bedrijventerrein.

Grote vraag is of de gemeenteraad de juiste keuze heeft gemaakt door te kiezen voor slechts drie langlopende dossiers. Het werkelijke aantal ligt, zo hebben de verontruste burgers ooit berekend, boven de 25 en de dreiging dat er nog iedere dag dossiers bij komen. De grote vraag is of uit de drie dossiers de rol van burgemeester André Baars, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad duidelijk wordt. En of hier voldoende lessen voor de toekomst uit kunnen worden getrokken. De indruk van veel inwoners is dat drie dossiers te weinig is en leeft de vraag of zelfs vijf, zoals bepleit door CDA en BurgerBelangen Ermelo, wel een voldoende aantal is.

Het onderzoek gaat uitgevoerd worden door het onderzoeksbureau Necker van Naem dat is gekozen uit drie geselecteerde bureau. Voor hen wordt het een hele kluif geloofwaardigheid te bewerkstelligen onder de inwoners van Ermelo. Bij velen van hen leeft toch het gevoel dat de bestuurders helemaal niet zitten te wachten op een rapport dat negatief voor hun handel en wandel uitvalt. En of de uitkomsten voldoende zijn om het vertrouwen van de burger in de overheid voldoende kan worden hersteld met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden