Foto: Pixabay

Mobiliteitsvisie breed gedragen

  Nieuwsflits

Ermelo - In het laatste kwartaal van dit jaar moet er een definitieve visie van een breed gedragen mobiliteitsvisie door de gemeenteraad van Ermelo worden vastgesteld.

Wijnand Kooijmans

De visie moet gelden voor een periode van tien jaar. Daarnaast wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld voor een periode van vijf jaar. Deze moet niet alleen aansluiten bij de visie maar ook uitvoerbaar zijn.

Het huidige gemeentelijke verkeers- en vervoersplan is formeel verlopen en heeft een update nodig. De noodzaak van een nieuwe visie is er onder meer omdat de ontwikkelingen in het verkeer niet stilstaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan de komst van elektronische vervoermiddelen en de rol die Ermelo wil uitstralen richting inclusieve maatschappij.

De totstandkoming van de visie kan, zo wordt als kanttekening aangegeven, wel enige vertraging oplopen. Dat heeft te maken met de brede inspraak die door de gemeenteraad wordt gewenst. De mobiliteitsvisie leeft breed onder de mensen. Aangegeven wordt dat het een grote uitdaging is alle ideeën om te vormen tot een visie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden