Foto: Shutterstock

Besluitvorming rond vernieuwing Hema had beter gekund

  Nieuwsflits

ERMELO -  Besluiten rond de vernieuwing van de Hema en het gemeentelijk aandeel daarin zijn niet altijd in voldoende mate gedeeld met de gemeenteraad. Dat had beter gekund, zo erkent wethouder Laurens Klappe naar aanleiding van het evaluatierapport dat op verzoek van de raad is opgesteld.

Wijnand Kooijmans

Afspraken zijn wel op papier gezet maar er is te weinig aandacht aan besteed om deze afspraken ook te bewaken. “Een leerpunt voor de gemeente”, zo zegt Klappe. Inmiddels is door de gemeente een medewerker aangetrokken die de naleving van overeenkomsten controleert. Als voorbeeld noemt Klappe de kap van bomen. “Daar staat in de regel een compensatie tegenover in de vorm van een herinplant. Maar de controle of de aanplant er kwam was onvoldoende.”

Het college van burgemeester en wethouders had destijds alle ondernemers in winkelcentrum De Enk willen betrekken bij de herinrichting van het centrum van Ermelo. Dat het niet zover is gekomen lag, zo zegt Klappe, aan een gebrek van medewerking van toenmalig eigenaar Foppen Vastgoed uit Harderwijk. De herinrichting van het centrum, waarover rond de elf miljoen euro is uitgetrokken, is inmiddels is afgerond. Dat betekent dat bij de eventuele ontwikkeling van plannen er zaken moeten worden gedaan met de nieuwe eigenaar Sven Gravendeel. De herinrichting is betaald uit de zogenoemde NUON gelden. ‘’We wilden die investeren in de samenleving. Met de gedachte dat de ondernemers wellicht meer klanten zouden kunnen trekken en ook de bezoekers erbij gebaat zijn. Het centrum is tenslotte de huiskamer van Ermelo.”

Bij de plannen voor de herinrichting van het centrum werd het zichtbaar maken van de Hema van eminent belang gevonden. Door de trekkracht van de Hema moesten andere winkels profiteren maar profiteerde ook de Hema van de sfeer van het nieuwe Pauwenplein, de variatie en de kwaliteit van de andere winkels.

De plannen hebben geleid tot aankoop- en verkoop van gronden waarbij de Hema was betrokken. Onder meer werden een aantal parkeerplaatsen aan de westzijde verwijderd en verkocht aan de exploitant waardoor uitbreiding van de Hema mogelijk werd. Aan de Hema werd een financiële bijdrage verleend van 169.291 euro voor de sloop en herbouw van de gevel. Daarnaast zijn er voor het project gronden ver- en aangekocht voor een bedrag van ongeveer 60.000 euro.

In het evaluatierapport wordt de conclusie getrokken dat het proces lang heeft geduurd en er een soort valse start is gemaakt, doordat de exploitant van de Hema in eerste instantie een eigen plan had opgesteld maar daarvan heeft afgezien op verzoek van de gemeente. Ook zijn de stukken slecht te vinden en niet optimaal voorzien van een goede toelichting.

Het uiteindelijke doel is wel gehaald.

Aangegeven wordt dat alle besluiten wel goed zijn onderzocht en onderbouwd maar door het niet delen met de gemeenteraad is verwarring ontstaan of de besluiten wel juist zijn genomen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden