Foto: Shutterstock

‘Wantrouwen in bestuur is vergroot’

  Nieuwsflits

ERMELO - Het besluit van de Ermelose gemeenteraad alleen onderzoek te doen naar drie langlopende dossiers en niet op voorhand tot een raadsenquête te besluiten maakt het wantrouwen bij organisaties die hierbij betrokken zijn alleen maar groter. Dat blijkt uit hun reacties na het besluit dat werd afgedaan in de raad met alleen stemverklaringen.

Wijnand Kooijmans

CDA en BurgerBelangen Ermelo gaven aan akkoord te gaan omdat geen meerderheid is te vinden voor hun pleidooi naar vijf dossiers. De mogelijkheid het aantal onderzoeken uit te breiden willen ze nadrukkelijk open houden. Zoals Anneke Knoppert (Progressief Ermelo), Herma van der Weide (VVD) en Dick Tillema een raadsenquête niet willen uitsluiten maar een besluit pas willen nemen aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. René Arts, lid van de commissie die het plan van aanpak heeft voorbereid zegt dat snel wordt gestart met het inwinnen van offertes van onafhankelijke bureaus die het onderzoek kunnen uitvoeren. De resultaten van het onderzoek worden openbaar. Streven is het proces nog voor de zomervakantie af te ronden.

Hans Janssen van De Bezorgde Burgers en dossierhouders zegt het raadsbesluit te zien als een gemiste kans. “De puinruim-exercitie begon met een daadkrachtige motie in november 2020 maar die is inmiddels ontdaan van zijn echte daadkracht. Het lijkt of de hoge golven van november zijn veranderd in een bijna rimpelloos wateroppervlak.”

Hij ziet het besluit als een belediging voor de inwoners van Ermelo die nu worden betrokken bij dossiers waarvan helemaal niemand de ernst en omvang kent. “Dat is een fopspeen onder de term burgerparticipatie.” Ook vindt Janssen dat de te kiezen hoofdpijndossiers worden onderzocht met een budget dat volstrekt ontoereikend is bij dit soort ernstige gemeentelijke misstanden. “Het wantrouwen in de politiek en bestuur is vergroot. Er is bestuurlijk en politiek onvermogen om de onderste steen boven te krijgen. Het ergste is dat het lijkt of de politieke wil ten enenmale ontbreekt. De onderste steen gaan zo niet boven komen, hoogstens wat klein gruis terwijl tientallen dossiers onder het vloerkleed verdwijnen.”

Ook het bestuur van de stichting DOEH zegt bij monde van secretaris Cora van Eijsden dat met het besluit van de raad het vertrouwen niet wordt hersteld maar het wantrouwen alleen groter wordt. “Het is ongeloofwaardig dat de raad de eigen motie niet uitvoert. Het is een belediging van de burgers om die te betrekken bij de keuzes van het dossiers, terwijl ze er geen inzage in hebben en doet geen recht aan de ernst van de dossiers.”

DOEH vindt dat de raad zichzelf niet serieus neemt en enige vorm van zelfreflectie bij hen niet aan de orde is. “Het wordt toch geen doofpotaffaire”, zo vraagt men zich af. De handelwijze wordt gezien als het bewijs van bestuurlijk onvermogen van de raad. “Dat belooft voor de toekomst niet veel goeds”, zo geeft DOEH aan.

De door de raad aangestelde commissie neemt, na de enquête onder de burgers, een besluit welke dossiers onderzocht gaan worden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden