Foto: Pixabay

‘Van daadkracht weinig meer over’

  Nieuwsflits

ERMELO - De groep Bezorgde Burgers en mensen die betrokken zijn bij langlopende dossiers in de gemeente Ermelo vrezen dat van de gedachte schoonmaak door de Ermelose raad niets terecht komt. Maar dat hun problemen met stoffer en blik door de partijen in de gemeenteraad onder het vloerkleed worden geschoven.

Wijnand Kooijmans

 In een open brief geven ze aan dat van de daadkracht die 11 november vorig jaar werd getoond door de raad bitter weinig meer over is. Toen werd gesproken over schoon schip, puinhopen opruimen, reflectie, doorpakken en naar de burgers luisteren. Terwijl daarvan, zo geven ze aan, nu voor de raadsvergadering van 3 maart een voorstel op tafel ligt dat door een commissie van eigen raadsleden is voorbereid. En die hebben er in hun ogen een potje van gemaakt.

De onafhankelijk van het onderzoek is weg, de raad laat zichzelf onderzoeken via begeleiding van een eigen commissie van raadsleden. Met een volstrekt ontoereikend budget van 35.000 euro. Met de hand aan de knip kan naar believen worden gestuurd. Hoezo herstel van vertrouwen vragen de groep Bezorgde Burgers en dossierhouders zich af.

Weg is, volgens hen, ook de zekerheid van een raadsenquête waarin onder ede wordt verklaard. In het plan van aanpak staat naar hun mening niets beschreven over hetgeen er met de resultaten van de mallotige burgerpeiling wordt gedaan. De burgers moeten zich gehoord voelen staat her en der in het plan. Niet met deze flauwekul, zo geven ze aan. Gewezen wordt op het feit dat tot op de dag van vandaag niet één raadslid contact heeft opgenomen met betrokken burgers of dossierhouders.

De commissie heeft aangegeven te verwachten in staat te zijn in de hoofdpijndossiers eventuele patronen te herkennen. Terwijl de betrokkenen denken dat voor die expertise een extern onderzoeksbureau moet worden ingeschakeld. Nu is het de slager die zijn eigen vlees keurt.

De commissie kreeg de opdracht een selectie te maken van maximaal vijf meest prangende langlopende dossiers. Maximaal vijf vanwege de hoeveelheid dossiers. Terwijl er nu drie worden gekozen, volstrekt tegen de letter en geest van de opdracht van de raad.

In commissievergaderingen in aanloop naar de vergadering van 3 maart hebben de Bezorgde Burgers en dossierhouders vernomen dat de Ermelose burger het eigenlijk best goed heeft. En dat er niet teveel tijd en geld moet worden besteed aan het onderzoek. De daadkrachtige motie van 11 november vorig jaar spreekt heel andere taal. Een gemeenteraad, inclusief de voorzitter (burgemeester Dorien Burmanje) die alle feiten boven tafel wenst moet, zo wordt aangegeven in de open brief, daadkracht tonen om geloofwaardig te zijn en om bestuurskracht terug te krijgen.

Met het raadsvoorstel is een al tijden bestaand patroon zichtbaar en wordt geen enkele verbeterslag gemaakt, zo is de kritiek. Algemeen oordeel van betrokkenen is dan ook dat de stap naar verzoening en zelfreflectie nog altijd moet worden gemaakt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden