Foto: Shutterstock

Tweemaal per jaar belasting heffen kan

  Nieuwsflits

ERMELO - Het kan voorkomen dat de forensenbelasting voor een bungalow tweemaal per jaar wordt geheven van zowel koper als verkoper. Dat stelt het college naar aanleiding van vragen van het CDA. Wettelijk is het ook toegestaan om de forensenbelasting meer dan eenmaal per jaar op te leggen wanneer aan de negentig dagen plicht is voldaan.

Wijnand Kooijmans

Er vindt geen dubbele heffing plaats voor één en dezelfde belastingplichtige. De feitelijke heffingsgrondslag voor de belasting is gericht op de forens en niet op het bezit van een recreatiewoning. De belastingplicht is gericht op personen die, zonder dat ze hun hoofdverblijf in de gemeente hebben, meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben voor zichzelf of voor hun gezin. De aanslag wordt opgelegd aan diegene die de woning tot zijn beschikking heeft.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden