<p>Het betreft een gebied van ongeveer 50ha tussen de A28 en de Randmeren aan weerszijden van de grens Ermelo Putten.</p>

Het betreft een gebied van ongeveer 50ha tussen de A28 en de Randmeren aan weerszijden van de grens Ermelo Putten.

(Foto: )

‘Zonde van alle moeite, tijd en geld’

  Nieuwsflits

ERMELO - “Wij kunnen niet meer achter dit zo uitgeklede inrichtingsplan staan”, aldus voorzitter(Gert Schuurman) en vice-voorzitter(Bert Stoter) van het Natuur en Milieu Platform Ermelo.

Francisca Meijsser

Het NMP had eerder enthousiast meegedacht met de ontwikkeling van Het Groen Kruispunt, een natuurproject. Het betreft een gebied van ongeveer 50ha tussen de A28 en de Randmeren aan weerszijden van de grens Ermelo Putten.

Het NMP had in 2017 al, samen met studenten van Aeres Hogeschool Almere een projectplan gemaakt voor het Ermelo’s deel, later uitgebreid met Puttens grondgebied. Het rapport hiervan had veel overeenkomsten met schets 2.0 van de gemeente Ermelo van juli 2019. Het NMP kon zich hier dan ook in terugvinden. Met het aanbrengen van een aarden wal en het maken van een onderdoorgang onder de snelweg zou de biodiversiteit zeker toenemen. Echter bij de presentatie van het herziene plan in september 2020 door wethouder de Haan bleken er essentiële veranderingen te zijn aangebracht, waarvan het NMP noch de andere deelnemers van de projectgroep op de hoogte waren. “We waren blij geweest met een dode mus”, aldus Bert en Gert. Zo was de geluidswal komen te vervallen en ook de mogelijkheid tot transitie voor amfibieën en reptielen via duikers onder de A28.

Een grootschalig plan voor transitie waarbij de ecologische zones van de Veluwe en de Flevopolders met elkaar verbonden zouden worden was al sinds 1990 van de baan. Hierbij was de doelstelling dat het groot wild een doorgangsgebied zou krijgen. Wel werden er allerlei plannen op recreatief gebied rond Strand Horst ontwikkeld. Het leek goed, mogelijk als compensatie, toch ook iets van een transitie(oost-west) te maken en een fasering in noord-oostelijke richting waarbij recreatie en natuurgebied elkaar zouden afwisselen. Vandaar de naam Groen Kruispunt. Bij een dergelijk project wordt dan altijd een kerndier genomen. In dit geval werden dat de roerdomp en de grote karekiet. Daarom vond het NMP een geluidswal noodzakelijk. Deze vogelsoorten communiceren met name door geluid. Het lawaai van de A28 zou daarbij een te grote belemmering zijn. In het Waardenburg rapport, dat de gemeente aanvoert om de geluidswal te kunnen laten vervallen, wordt wel degelijk aangegeven dat geluidsoverlast voor vogels van invloed is, voor amfibieën en reptielen zou dat volgens hen minder bezwaarlijk zijn. Voor deze dieren, waarvoor poeltjes aangelegd zouden worden, zijn juist duikers onder de snelweg door van belang en die zijn nu ook vervallen.” Van het oorspronkelijke plan is dus”, aldus Gert en Bert, “weinig meer over.’’

“Bovendien”, zo vervolgt Gert, “moet nu de grond die bij het uitgraven vrijkomt, afgevoerd worden. Anders kon die direct voor de aarden wal gebruikt worden.” “Al met al is het jammer van de actieve inzet van het NMP en de andere deelnemers”, zo besluit Bert Stoter. “Het is zonde van alle moeite, tijd en geld.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden