Foto: Zorggroep

Zorgen in de raad over besluit zorggroep

  Nieuwsflits

ERMELO - Partijen in de gemeenteraden van Harderwijk en Ermelo maken zich zorgen over het besluit van de zorggroep Noordwest-Veluwe dit jaar te stoppen met het verlenen van huishoudelijke hulp. Zij stellen hierover vragen aan de colleges van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

De medewerkers zijn hierover in een brief door Gertjan Veening, voorzitter van de raad van bestuur geïnformeerd. Voor hen betekent het dat hun huidige werk bij de zorggroep komt te vervallen. Aangegeven wordt dat begin april bekend wordt welke organisaties de hulp in de huishouding gaan organiseren. De zorggroep heeft aangegeven direct met hen in gesprek te gaan over het overdragen van cliënten. Het bestuur spant zich in voor de huidige medewerkers een passende werkplek te vinden bij één van deze organisaties.

Tevens wordt getracht hierbij af te spreken dat de medewerkers voor hun huidige cliënten kunnen blijven werken. Aangegeven wordt dat er ruimte is tot 1 december van dit jaar de overgang goed te kunnen regelen.

Aangegeven wordt dat er twee redenen zijn voor het nemen van het besluit de hulp in de huishouding te staken. Eén daarvan is dat de gemeenten Harderwijk en Ermelo voor de komende periode de tarieven hebben verlaagd. Hierdoor wordt het door de zorggroep financieel onverantwoord gevonden door te gaan met de hulp in het huishouden. Daarnaast wil men, zo geeft Veening aan, zich verder specialiseren in de toenemende en steeds complexer wordende zorg en behandeling van ouderen. Zowel thuis als op de woonzorglocaties.

Alex Kleijnen (Progressief Ermelo) zegt verontrust te zijn over het stoppen van huishoudelijke hulp en dagbesteding in Ermelo. Hij maakt zich vooral zorgen over de continuïteit van de zorg nu zo’n grote zorgaanbieder er mee stopt. Hij vraagt zich af of andere zorgaanbieders deze taken binnen de geboden financiële kaders kunnen opvangen. Kleijnen wil nadere uitleg over de tariefstelling voor huishoudelijke hulp. Ook wil hij weten of Ermelo een midden-tarief hanteert en dit is gegarandeerd bij de komende aanbesteding van de huishoudelijke hulp.

In Harderwijk trekt Bert Holleman (Gemeentebelang) aan de bel bij het college. Hij vraagt zich af of er contact is geweest tussen de gemeente en de zorggroep Noordwest Veluwe en wil weten wat de omvang is van de hulp in de huishouding die vanuit deze stichting wordt verleend. Ook vraagt hij zich af of de korting van de tarieven onvoldoende is beoordeeld op de effecten daarvan en daardoor een andere partij moet inspringen op de ontstane situatie. Waarbij het voor hem de rol vraag is of andere zorg verlenende partijen wel tegen gereduceerd tarief de hulp kunnen verlenen. Hij wil weten welke rol de gemeente kan of moet gaan vervullen om een zorgvuldige overgang naar een nieuwe zorgverleners voor de medewerkers en de ontvangers van zorg te bewerkstelligen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden