Foto: Pixabay

Regeling terrassen wordt verruimd

  Nieuwsflits

ERMELO - De regeling voor de uitbreiding van de horeca-terrassen wordt naar alle waarschijnlijkheid verlengd tot en met 1 november van dit jaar. Dat geldt ook voor de regeling rond de terrashuur. Het college van burgemeester en wethouders antwoord dit naar aanleiding van vragen van de fracties van CDA, ChristenUnie, BurgerBelangen Ermelo en VVD.

Wijnand Kooijmans

 Het college geeft aan horecaondernemers en andere instellingen die worden gedupeerd door de corona-regels regelmatig op de hoogte te stellen en waar mogelijk bij te staan. Aangegeven wordt dat men oog en oor maar ook hart heeft voor het midden- en kleinbedrijf in de gemeente Ermelo.

In lijn van vorig jaar wil het college meedenken en medewerking verlenen aan evenementen onder voorwaarde dat wordt voldaan aan de gebruikelijke eisen en de geldende wet- en regelgeving wat betreft de corona-maatregelen.

Per evenement moet een aparte aanvraag voor een vergunning worden ingediend tenzij het gaat om meerdere data van hetzelfde evenement. Te denken valt aan de braderie. Door de gemeente wordt een proactieve houding ingenomen, waarbij wordt ingeschat of de vergunning via een snelle procedure kan worden verleend. Dit is afhankelijk van het feit of een evenement in het verleden al eerder heeft plaatsgevonden en/of er wijzigingen optreden.

Het college heeft al besloten de uitbreiding van terrassen, inclusief overkappingen, toe te staan tot en met 30 april van dit jaar. Een definitief besluit over de verlenging tot 1 november wordt later genomen maar het wordt door het college voor de hand liggend dat dit gebeurd.

De huur voor de terrasuitbreidingen worden tot en met 30 april kwijtgescholden. Onderzocht wordt of deze kwijtschelding kan worden verlengd tot 1 november van dit jaar. Ook tijdens de corona-maatregelen moeten, zo geeft het college aan, de blindegeleidestroken vrij blijven van obstakels. Een omleiding instellen voor een blindegeleidestrook brengt naar de mening van burgemeester en wethouders ook risico’s mee voor de gebruikers. Delen van de Stationsstraat worden bovendien dan slecht bereikbaar voor blinden en visueel gehandicapten. Samen met ondernemers die hiermee te maken krijgen wordt er gekeken naar alternatieven voor het uitstallen van terrassen.

Aangegeven wordt dat de huidige stand van zaken rond het coronavirus en de daarvoor genomen maatregelen nog geen ruimte biedt voor evenementen. Dat is de reden dat het college organisatoren adviseert een vergunning pas aan te vragen wanneer er meer zicht is op versoepeling van de regels. Het college is anders verplicht een eerder aangevraagde vergunning te weigeren. De gemeentelijke organisatie is erop ingericht aanvragen op een snelle en adequate wijze te behandelen. Het afgeven vooraf van tijdelijke vergunningen levert geen winst op.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden