In buurtschappen bouwen voor iedere inwoner van Ermelo


Foto: Pixabay

In buurtschappen bouwen voor iedere inwoner van Ermelo

  Nieuwsflits

ERMELO - De omgevingsvisie voor Horst en Telgt mag rekenen op steun van de Ermelose gemeenteraad. Al willen enkele partijen nog wel gezamenlijk overleg als het gaat om de zekerheid dat woningbouwplannen in dit gebied niet uitsluitend zijn bestemd voor de bewoners van de beide buurtschappen.

Wijnand Kooijmans

 Monique van den Broek (VVD) zegt dat een enquête onder de inwoners van Ermelo heeft uitgewezen dat er behoefte bestaat aan meer woningbouw in het buitengebied. Dat betekent dat woningen die in Horst en Telgt worden gebouwd ook voor alle inwoners van de gemeente beschikbaar moeten zijn. Klompenpaden moeten alleen worden aangelegd wanneer de betrokken eigenaren hiermee instemmen.

Pieter Stam (SGP) hamert in dit opzicht ook op vrijwilligheid. De paden op, de lanen in maar dan alleen op basis van toestemming van de eigenaren. Agrarische bedrijven mogen niet worden geremd in hun ontwikkeling. Hij vindt ook dat initiatiefnemers van plannen niet op hoge kosten mogen worden gejaagd door allerlei voorschriften van de gemeente en potjes die zijn ingesteld.

Han Wilhelm (BurgerBelangen) heeft de indruk dat de buurtvereniging die is betrokken bij de ontwikkeling van de toekomstvisie belang heeft bij kleinschalige ontwikkelingen. Hij vindt dat in de beide buurtschappen geen appartementencomplexen moeten worden gebouwd maar bouwen aan de Arendlaan wel prioriteit moet kunnen krijgen. Ook is hij van mening dat de toekomstvisie afwijkt van de structuurvisie terwijl deze leidend is als het gaat om toekomstige ontwikkelingen.

Evelien Kars (Progressief Ermelo) snapt dat iedereen het landschap graag in stand houdt. Maar ook dat er ruimte moet komen voor woningbouw waarbij de nodige zorgvuldigheid is gewenst. Uitsluiten van toekomstige ontwikkelingen acht ze onverstandig.

Cor Louwerse (CDA) vindt dat er criteria moeten komen waarop het landschap mag worden ingevuld. Er moet eenheid in bebouwing zijn. De nieuwbouw van de school past prima in het landschap maar er zijn, wat hem betreft, ook minder gelukkige voorbeelden.

Wethouder Klappe vindt dat het plan voldoende handreikingen biedt voor kleinschalige ontwikkelingen in het gebied. Hij vindt het te vroeg en onverstandig gebieden aan te wijzen waar grootschalige ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Er hebben al gesprekken met inwoners plaatsgevonden er er volgen er nog meer. De inspraak vindt breed plaats. Paden komen er alleen in samenspraak. Hij verwacht niet veel initiatieven meer als het gaat om functieverandering.

Han Wilhelm wil wel in gesprek met CDA en VVD om meer zekerheid te krijgen dat woningbouw voor iedere inwoner van Ermelo is bestemd. Aan de hand daarvan wordt bekeken of er al dan niet een amendement (wijzigingsvoorstel) in de raad moet worden ingediend.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden