Vraagtekens partijen bij woningbouw


Foto: Shutterstock

Vraagtekens partijen bij woningbouw

  Nieuwsflits

ERMELO - Het is de vraag of het plan voor de bouw van acht woningen aan de Fokko Kortlanglaan een meerderheid haalt in de gemeenteraad. Dat werd duidelijk tijdens de beeldvormende vergadering waar CDA, VVD en ChristenUnie twijfels uitspraken. Zij denken dat het plan in strijd is met eerdere besluiten.

Wijnand Kooijmans

 Maurits Aalderink zegt namens Vierhouten Onroerend Goed, de initiatiefnemer van het plan, dat het om een langlopend dossier gaat dan al dateert uit 2011. In 2018 werd door de gemeenteraad op het laatste moment een stokje voor een eerder plan gestoken. De bouw van twee woningen langs de Fokko Kortlanglaan levert te weinig financiële middelen op om het totale gebied aan te pakken dat sterk is verpauperd. Door inwoners wordt het gebruikt als vuilstortplaats, is er verontreinigd met asbest en een boerderij welke zelfs even is gekraakt. Zonder goedkeuring van het nieuwe plan blijft, zo zegt hij, het gebied liggen in de huidige staat.

Aalderink zegt dat het nieuwe plan ruimschoots voldoet aan het woningbouwprogramma van de raad door de komst van zes woningen in de sociale huursector. Hij is bereid met Uwoon te gaat praten om deze woningen samen met hen te ontwikkelen. Dat betekent de garantie dat de woningen vijftig jaar voor de doelgroep beschikbaar blijven waar dit anders maximaal tien jaar is. Het bosje bij de Kolbaanweg wordt niet aangetast, het elektriciteitshuisje wordt verplaatst terwijl de landschappelijke inpassing sterk is verbeterd ten opzichte van het eerdere plan.

Inspreker Cora van Eijsden geeft namens de stichting DOEH aan dat zij positief staan tegenover het plan. De stichting is er voorstander van dat de ontsluiting plaats vindt via de weer geheel open te stellen Fokko Kortlanglaan op de Kolbaanweg. Gesprekken met de gemeente Harderwijk hebben geleerd dat deze gemeente voorstander is en binnen het college van Ermelo er maar, inmiddels vertrokken, één tegenstander is als het gaat om de openstelling.

De stichting wil daarmee een verdere toename van het verkeer op de Julianalaan voorkomen. Volgens van Eijsden is deze weg nu al overbelast, mede door het vrachtverkeer. Er loopt momenteel een pilot die moet aantonen dat door geluids- en stankoverlast de waarde van twee woningen met 35.000 euro is gedaald. Verloopt de pilot gunstig, dan sluiten twintig andere woningen zich hierbij aan. Een flinke kostenpost voor de gemeente indien de schadeclaim wordt toegewezen.

VVD, CDA en ChristenUnie vinden dat met het toestaan van de woningbouw wordt getornd aan eerdere afspraken. Volgens Cor Louwerse moet de agrarische bestemming gehandhaafd blijven. Hij snapt argumenten om het plan toe te staan wel. “Maar het is de vraag of ik daarmee tevreden ben.”

De discussie krijgt een vervolg in de beeldvormende vergadering.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden