Onderzoek hoogspanningskabels en mogelijk grote investering onder de grond brengen


Foto:

Onderzoek hoogspanningskabels en mogelijk grote investering onder de grond brengen

  Nieuwsflits

ERMELO - De partijen in de Ermelose raad willen niet alleen onderzoek doen naar het onder de grond brengen van hoogspanningskabels. Maar geven aan dat, indien de uitkomsten gunstig zijn, ze in principe bereid zijn ook te investeren in de daadwerkelijke realisatie hiervan. Ondanks de kosten van naar schatting 750.000 euro die hiermee zijn gemoeid.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om een onderzoek van 1,4 kilometer aan hoogspanningskabel van de Eendenparkweg tot over het spoor. Dick te Brake (CDA) denkt dat de uitkomsten van het onderzoek ook van belang zijn voor andere tracés waar de leidingen nog bovengrond zijn. Onder meer als het gaat om de toekomstmogelijkheden rond de Arendlaan.

Op zijn vraag of ondergrondse kabels van invloed zijn op leukemie bij kinderen zegt wethouder Laurens Klappe dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is van de regen in de drup te komen. “De winst moet meer dan zijn alleen de aanpak van horizonvervuiling. Wij willen geen gezondheidsrisico’s lopen. Er mogen geen negatieve effecten meespelen.” Onderzoeken tot nu toe wijzen uit dat de risico’s gering zijn. Klappe geeft wel aan bij de uitkomsten van het onderzoek eerder gedane gezondheidsonderzoeken te willen betrekken.

Ad Bezemer (Progressief Ermelo) vindt het voorstel sympathiek. Hij denkt dat het onderzoek laat zien dat het verplaatsen van hoogspanningskabels naar onder de grond prima kan. Maar waarschuwt voor de toekomstige financiële consequenties. Voor de gemeente bedragen deze al snel 1,4 miljoen euro waarbij de hoop bestaat dat de provincie Gelderland de helft hiervan voor rekening neemt. Er komt een lobby richting partijen in Provinciale Staten hiervoor.

Partijen geven aan de vervolgstappen te willen zetten. Mede omdat anders op voorhand de benodigde 15.000 euro voor het nu te starten onderzoek weggegooid geld zou zijn. Bert van de Garde (SGP): “Wij zijn in principe bereid mee te gaan met een vervolg, al kan niemand in de toekomst kijken.” Bezemer zegt dat zijn vraag vooral is ingegeven door de niet al te riante financiële positie waarin de gemeente verkeert.

Piet Woltman (VVD) vindt dat bovengrondse leidingen niet meer thuishoren in de bebouwde kom. Hij denkt dat van het ondergronds brengen vele generaties profijt hebben. Hij ziet mogelijkheden het plan ’t Trefpunt uit te breiden, verhuizing van de scouting en meer mogelijkheden voor woningbouw in het Tonselse Veld.

Dat wordt beaamd door wethouder Klappe. Voor een verhuizing van de scouting ligt er geen concreet plan maar hij is wel bereid met de leiding in gesprek te gaan. Meer woningbouw levert extra inkomsten op voor de gemeente maar ziet hij ook als goed voor de samenleving gezien de behoefte aan woningen. Met het onderzoek kan naar zijn mening kennis worden opgedaan voor andere trajecten. De partijen vinden een verdere discussie in de raad niet noodzakelijk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden