Foto: Shutterstock

Discussie langlopende dossiers: ‘Alle goede dingen bestaan uit drie’

  Nieuwsflits

ERMELO - De meerderheid van de Ermelose gemeenteraad vindt dat kan worden volstaan met het onderzoek van drie langlopende dossiers. Hierbij wordt nadrukkelijk wel gekeken of de gemeente in deze gevallen zorgvuldig heeft gehandeld. CDA en BurgerBelangen blijven voorstander van onderzoek naar vijf dossiers.

Wijnand Kooijmans

Naar aanleiding van de beeldvormende vergadering gaat de commissie die is ingesteld om de dossiers aan te wijzen en een plan van aanpak schrijven nogmaals kijken of aanpassingen nodig zijn. Dit naar aanleiding van onder meer de opmerking van Dick Tillema (ChristenUnie) dat niet de indruk moet worden gewekt dat het kostenaspect doorslaggevend is als het gaat om de keuze voor drie dossiers. Dit aantal wordt echter voldoende geacht om conclusies te kunnen trekken hoe is gehandeld in het verleden en hieruit lessen voor de toekomst kunnen worden getrokken.

De burger krijgt vooraf de kans een mening te geven of nog dossiers aan de al bestaande lijst van langlopende dossiers moeten worden toegevoegd en welke prioriteit moeten krijgen. Aangegeven wordt dat wel duidelijk moet zijn dat het een raadgevend advies is en niet één op één behoeft te worden overgenomen. Hiermee wil men lobby voor een bepaald dossier voorkomen.

Lida Veenstra (Progressief Ermelo) vindt wel dat het onderzoeken of de gemeente zorgvuldig heeft gehandeld nog steeds een beetje achteraan komt. Dat is onjuist naar haar mening. Vijf dossiers onderzoeken vindt ze te duur. De dossiers die worden genoemd vindt ze voldoende. “We moeten de juiste middelen inzetten om ons doel te bereiken.”

De vijf onderzoeken die nu op de rol staan om een keuze uit te maken zijn Tomassen Duck To, pallet- en timmerfabriek Ten Hove, de Prins Hendriklaan, Bar Twinns en de verkeerscirculatie in verband met de ontwikkeling Kerkdennen en Zanderij. Sarath Hamstra (CDA) is voorstander van onderzoek naar vijf dossiers. Het eerste langlopende dossier stamt al uit 1975. Ben Noorloos (BurgerBelangen Ermelo) pleit voor vijf dossiers, de kosten mogen wat hem betreft niet leidend zijn. “We moeten kiezen voor kwaliteit.” René Heij: “Alle goede dingen bestaan uit drie, dus ook hier.” Hij vindt dat het kostenaspect wel mede leidend mag zijn. Zoals hij het ook van belang vindt dat snel gestart kan worden met een kwalitatief goed onderzoek. De kwaliteit en niet de kwantiteit is voor hem leidend.

Gert Jan Brouwer (VVD) vindt dat beter goed onderzoek naar drie dossiers kan worden gedaan dan wat minder goed onderzoek naar vijf dossiers. Hij geeft aan dat tenminste 95 procent van de inwoners best tevreden is over het gemeentebestuur, iets waar meerdere partijen zich in kunnen vinden.

Enkele partijen willen een definitief voorstel eerst beoordelen voor zij besluiten of een amendement (wijzigingsvoorstel) noodzakelijk is.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden