Eindelijk oplossing vervuild terrein


Foto: Shutterstock

Eindelijk oplossing vervuild terrein

  Nieuwsflits

ERMELO - De eigenaren van het perceel Fokko Kortlanglaan 15-152 in Ermelo willen hier acht woningen realiseren. Het college van burgemeester en wethouders is bereid in principe hieraan mee te werken. De discussienota over de invulling van het terrein wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

De discussie over de invulling van het terrein is niet van vandaag of gisteren. Een eerder plan werd deels door de raad verworpen bij de vaststelling van het bestemmingsplan De Driehoek. In beroep kregen de eigenaren van de grond ook nul op het rekest bij de Raad van State.

Dat heeft er toe geleid dat de eigenaren nu het plan hebben opgevat het aangepaste plan, met daarin opgenomen de bouw van de acht woningen, in te dienen voor de door af te wegen woningbouwplannen. Volgens het college wordt met dit plan het ruimtelijk probleem, de asbestverontreiniging opgelost maar ook de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van het gebied sterk verbeterd. Van de acht woningen worden er zes gerealiseerd in de sociale huursector.

De aanpak van het terrein is hard nodig, zo oordeelt ook het college. Het betreft een sterk verwaarloosd perceel met bouwvallen, krotten en asbestverontreiniging. De locatie heeft een aantrekkende werking op criminaliteit en illegale afvaldumping. Bij brand wordt het risico groot geacht dat de aanwezige asbest over een groot gebied wordt verspreidt.

In het verleden is de boerderij op het perceel gekraakt en was er sprake van drugsproblematiek. De boerderij blijft, zo verwacht het college, een aantrekkende werking hebben op criminele activiteiten. Dat brengt met zich mee dat het gevaar bestaat dat er kosten voor handhaving en ontruiming moeten worden gemaakt.

Gewezen wordt op het gevaar dat bij het afwijzen van het nieuwe plan er vanuit de initiatiefnemers geen nieuwe voorstellen komen. Met het risico dat op de lange termijn de kosten voor rekening van de samenleving – de burgers van Ermelo – komen. De huidige agrarische bestemming van het perceel biedt geen mogelijkheden om met een rendabele exploitatie het ruimtelijk probleem op te lossen.

Het perceel wordt nu nog ontsloten via een uitrit op de Kolbaanweg. Vanuit verkeersveiligheid vindt het college het wenselijk dat deze uitrit vervalt. In het plan is opgenomen dat de woningen worden ontsloten via de Fokko Kortlanglaan hetgeen als een positieve ontwikkeling wordt gezien voor de verkeersveiligheid.

In het plan is ook opgenomen dat er een bloem- en kruidenrijkgrasgebied met waterpoelen wordt aangelegd. Volgens het college wordt daarmee bijgedragen aan versterking van de biodiversiteit en de natuurwaarde van het gebied, boven het houden van dieren. Voorwaarde is dat een geluidswal wordt aangelegd om overlast te voorkomen van de spoorlijn Zwolle-Amersfoort en het verkeer op de Kolbaanweg.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden