Foto:

Ongerustheid om waardevol enkengebied Telgt

  Nieuwsflits

ERMELO - Het eerder als archeologisch waardevol betitelde gebied rond buurtschap Telgt wordt nu in het onderzoeksrapport van bureau RHO opnieuw een afwegingsgebied genoemd. Dat zou dan betekenen dat het een gebied met ruimte voor nieuwe woonclusters zou kunnen worden en er functieverandering van de bestaande agrarische bedrijven mogelijk zou zijn. Ook spreekt men in ditzelfde rapport van een weids kampenlandschap. Kampen zijn juist stukken grond door bomen omgeven en dus niet weids. Dit verkeerd termengebruik roept dan ook wantrouwen op.

Francisca Meijsser

Vanuit het NMP bij monde van Gert Schuurman en vanuit historische perspectief door Hans van Dijk wordt ongerustheid en wantrouwen geuit omtrent de gang van zaken en plannen rondom buurschap Telgt. Over die plannen zal woensdag 17 februari tijdens de politieke avond gesproken worden. De tafelrondes op deze avond zijn on line te volgen. Vanwege de corona is de publieke tribune gesloten. Zoals bekend wil de gemeente het aantal woningen uitbreiden. Iedereen heeft daarbij de gelegenheid mee te denken waartoe huis aan huis een puzzelstukje werd bezorgd. Nu er echter door weer een nieuw adviesbureau een cultuur historisch gebied die betiteling wordt afgesnoept en men spreekt van afwegingsgebied en een kampenlandschap weids wordt genoemd, lijkt de voorlichting vanuit de gemeente niet echt helder. “ Laat de gemeente een duidelijke visie hebben. Een standvastige ook, hetgeen door het inschakelen van steeds andere adviesbureaus niet in de hand wordt gewerkt. Dit kan bijvoorbeeld door het erfgoedlandschap nauwgezet te bepalen en de atlas ervan steeds als onderlegger te gebruiken, zoals men dat in de gemeente Nunspeet doet.” Dat voorkomt verwarring, een verkeerde inschatting en levert mogelijk een belangrijke kostenbesparing op. Denk aan de kosten van het weer laten meanderen van beken, het weer terugbrengen van natuurgebieden en het weer vullen van gedempte grachten elders in het land.

Het landschap rond Telgt is sinds 1850 weinig veranderd. Hier liggen nog de oude enken, dat zijn akkergebieden die vroeger door meerdere boeren werden bebouwd. Ieder had hier een eigen stukje grond, je kwam er via kleine graspaadjes. Andere enken of engen zoals de Ermelose enk, de Horster- en Veldwijkereng zijn in de loop der jaren allemaal verdwenen door bebouwing. Meer naar het westen zijn er de kampen, stukjes land van één boer, in de regel omgeven door een bomenwal, waarvan het hout voor eigen gerief werd gebruikt en die ook dienden als afscherming voor het vee. Deze bomenwallen zijn van grote waarde voor flora en fauna. Nog verder naar het westen krijg je dan de slagen, langwerpige stukken land in oost-west richting. Ze grenzen aan het water en zijn redelijk drassig. ”Dit cultuurhistorisch gebied rond Horst en Telgt is van grote waarde”, aldus historicus Hans van Dijk, “en wat je weghaalt komt niet zo maar weer terug.” “Voor wie wil bouwen is historisch besef en kennis van de natuur een vereiste”, zo voegen beide sprekers met klem toe. Maar ook voor de individuele inwoner van Ermelo is het van belang dat hij goed geïnformeerd wordt waardoor hij of zij het puzzelstukje op een weloverwogen plaats kan leggen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden