NMP Ermelo stapt uit overleg Groene Kruispunt


Foto: Beeldpakker

NMP Ermelo stapt uit overleg Groene Kruispunt

  Nieuwsflits

ERMELO - Het weglaten van de aanleg van een aardenwal heeft volgens het bureau Waardenburg nauwelijks invloed op de aanwezigheid van vogels in het aan te leggen Groene Kruispunt, het natuurgebied tussen de stranden Horst en Nulde. Het gaat om zowel broedvogels als wintergasten.

Wijnand Kooijmans

Dat schrijft het Ermelose college van burgemeester en wethouders in een brief aan de Stichting Natuur- en Milieu Platform Ermelo. Voor de inrichting van het gebied is een schetsontwerp gemaakt. Het bestuur van de stichting heeft aangegeven niet meer betrokken te willen worden bij de verdere uitwerking hiervan. Dit omdat, naar de mening van de stichting, van de oorspronkelijke uitgangspunten nauwelijks iets meer over is. Naast het schrappen van de aardenwal gaat het de stichting om de inrichting van het moerasgebied en de onderdoorgang voor kleinere dieren Volgens de stichting verliest het gebied daardoor onder meer de functie van rustgebied voor amfibieën en vogels en draagt het niet meer bij aan natuurontwikkeling.

Uit een notitie van het bureau Waardenburg blijkt, zo geeft het college aan, dat geluidwerende maatregelen voor amfibieën gewenst maar niet noodzakelijk zijn. Een singel van elzen/wilgenbroek zou kunnen bijdragen aan een geringe reductie van geluid en tevens zorgen voor een mogelijke overwinteringsplaats voor amfibieën. In de verdere uitwerking van het schetsontwerp wordt de aanleg van zo’n singel meegenomen.

Aan de landzijde van de bestaande rietoever is rietmoeras ontworpen op de westelijke rand van het nieuw te graven water, aan de andere zijde is onder meer vochtig hooiland voorzien. Volgens het college is aan de waterzijde van de bestaande rietoever spontane uitbreiding van nieuw riet mogelijk door het aanbrengen van vraat werende voorzieningen. Anders dan in het oorspronkelijke schetsontwerp wordt, zo zegt het college, niet gewerkt met rietplaggen maar met spontane vegetatieontwikkeling vanuit de bestaande rietoever. Het nieuwe rietmoeras wordt van rasters voorzien om aanvreten door vogels te voorkomen.

Ten aanzien van de onderdoorgang voor dieren wordt aangegeven dat Gastvrije Randmeren de situatie ter plekke heeft bekeken. Het gaat om het aanbrengen van een loopplank in de duiker onder rijksweg A28 door. Het belang van deze voorziening wordt onderschreven maar Gastvrije Randmeren is vanwege de hoge kosten niet in staat de duiker in de plannen op te nemen. Wel wordt de mogelijkheid meegenomen bij een toekomstige aanpassing van de A28.

Andere aanpassingen in het schetsontwerp zijn het rust- en foeragegebied voor vogels op het water het gehele jaar wordt afgesloten in plaats van een deel van het jaar. De waterplanten in het rustgebied worden verder niet gemaaid terwijl het Puttense deel van het Groene Kruispunt wordt voorzien van een onderwaterbos. De gewenste aanleg van zonnepanelen valt, zo geeft het college aan, buiten bereik van het project. Bovendien wordt het niet op voorhand aangenomen dat de aanleg bijdraagt aan de verhoging van de natuurwaarden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden