Foto: Shutterstock

Zorgvuldig handelen gemeente Ermelo ook onderzoeken

  Nieuwsflits

ERMELO - In het onderzoek naar langlopende dossiers moet ook worden betrokken of de gemeente in deze gevallen zorgvuldig heeft gehandeld. Dat is de uitkomst van de beeldvormende vergadering van de Ermelose gemeenteraad. De wens van de meerderheid van de raadsfracties moet worden verwerkt in het plan van aanpak.

Wijnand Kooijmans

 Tijdens de vergadering werd duidelijk dat er verschil van inzicht bestaat over het aantal dossiers dat moet worden onderzocht. Door de commissie die het plan van aanpak heeft voorbereid is de aanbeveling het te laten bij twee tot drie dossiers. Het CDA en BurgerBelangen Ermelo vinden dit aantal te weinig om tot echte conclusies te komen en willen daarom dat er vijf dossiers worden onderzocht.

Progressief Ermelo vindt dat met het onderzoek naar twee of drie dossiers kan worden volstaan en dit aantal geleidelijk aan kan worden uitgebreid. Waar de ChristenUnie onderzoek naar drie dossiers een mooi aantal noemt. SGP en VVD hebben zich nog uitgelaten over het aantal dossiers dat zij uiteindelijk wenselijk vinden.

Duidelijk is wel dat de meerderheid van de partijen vindt dat moet worden gekeken naar het zorgvuldig handelen van de gemeente en niet kan worden volstaan met het alleen kijken naar de communicatie en informatievoorziening aan de burger als het gaat om de hoofdpijndossiers. Alleen dan kunnen er, zo zegt Erik van der Weide (CDA) uit de uitkomsten van het onderzoek lessen voor de toekomst worden geleerd.

Over het betrekken van de burgers bij het bepalen welke dossiers moeten worden onderzocht bestaan ook verschillen van mening. De meerderheid van de raad lijkt zich echter wel te kunnen vinden in de suggestie van Dick Tillema (ChristenUnie). Hij vindt dat het moet gaan om een raadgevend advies waarbij niet de meeste stemmen uiteindelijk moeten tellen. Burgers zouden ook de mogelijkheid moeten hebben nieuwe dossiers in te brengen voor het onderzoek. Met een raadgevend advies wordt voorkomen dat de keuze van de burger wordt bepaald door lobby van groepen voor bepaalde dossiers.

De fracties willen alle mogelijkheden open houden als het gaat om de eindconclusies. Dat betekent dat eventueel ook voor het zwaarste middel, een raadsenquête kan worden gekozen waarbij personen onder ede worden verhoord.

Er is ook een meerderheid voor de suggestie van inspreker Jobert Oostindie. Hij vindt dat dossiers zakelijk moeten worden gehouden. Dat betekent dat bijvoorbeeld niet langer over het dossier Casper Meijbaum moet worden gesproken maar over ‘Bar Twins’ waarvan Meijbaum uitbater was. Maar ook niet over het dossier Tomassen maar Tomassen Duck To. Daarmee kan worden voorkomen dat dossiers te persoonlijk worden.

Oostindie vraagt zich wel af hoe groot het risico is dat de onderzoeken op een teleurstelling uitlopen. Volgens hem is niemand gebaat bij lijken maar wel dat de lijken uit de kast komen. De commissie die het plan van aanpak heeft opgesteld gaat bekijken of dit binnen twee weken kan worden aangepast aan de gedane suggesties. Dan kan er een vervolg aan het onderzoek naar de hoofdpijndossiers worden gegeven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden