Foto: Pixabay

Twee tot maximaal drie langlopende dossiers oppakken

  Nieuwsflits

ERMELO - Binnen de gemeente Ermelo bestaan twaalf langlopende dossiers. De door de gemeenteraad aangestelde commissie heeft een lijst van vijf dossiers opgesteld waaraan voorrang moet worden gegeven. Gezien de daarmee gepaard gaande kosten wordt voorgesteld in eerste instantie hiervan twee tot maximaal drie dossiers op te pakken. De raad wordt gevraagd het hiervoor opgestelde plan van aanpak vast te stellen.

Wijnand Kooijmans

 Om te bepalen wat langlopende dossiers zijn heeft de commissie drie criteria vastgesteld waaraan een dossier moet voldoen. Er moet maatschappelijke onrust zijn of zijn geweest over een dossier of er moet een maatschappelijke discussie over het dossier worden gevoerd. Maar ook wordt meegewogen of het gewoon een langlopend dossier is.

Aan de hand hiervan zijn twaalf langlopende dossiers aangewezen. Het gaat om Tomassen Duck To, pallethandel Ten Hove, de verkeersmaatregelen Prins Hendriklaan, het handhavend optreden tegen de bar van Casper Meijbaum, de vuilstort aan de Oude Telgterweg, de Hema, de toekomstige ontwikkeling van Strand Horst, de verkeerscirculatie op de Oude Telgterweg, de verharding van de Tonnenberg, woningbouw aan de Kerklaan-Postlaantje en Markt 2. Maar ook de algehele communicatie vanuit de gemeente wordt gezien als een langlopend dossier.

De commissie is van mening dat vijf dossiers een te groot en te duur onderzoek zal zijn. Met minder dossiers verwacht de commissie al in staat te zijn patronen te herkennen. Vandaar dat men het aantal onderzoeken wil beperken tot twee of drie dossiers. Hiermee is een bedrag van 35.000 euro gemoeid.

De vijf dossiers welke worden voorgesteld een keuze uit te maken betreffen Tomassen Duck To, Ten Hove, Meijbaum, Prins Hendriklaan en de verkeerscirculatie Oude Telgterweg.

Door de commissie wordt aangegeven dat zij de samenleving graag betrekt bij de dossierkeuze. Om dit mogelijk te maken maar ook voortgang te houden in het proces wil de commissie toestemming van de raad om zelf uiteindelijk de dossierkeuze te mogen maken.

Het onderzoek komt mede voort uit de onrust die enkele dossiers hebben opgeroepen in de samenleving. Eén van de kritiekpunten is dat de gemeente onvoldoende naar de inwoners luistert. Om deze reden vindt de commissie het verstandig de inwoners te vragen hen te adviseren in de dossierkeuze. Indien de raad instemt met het verzoek van de commissie kan worden gestart met het aanvragen van een offerte rond de kosten van het onderzoek en het betrekken van de samenleving bij de dossierkeuze.

In een verklaring zegt de raad dat door hen een andere keuze kan worden gemaakt door een andere volgorde van aan te pakken dossiers te kiezen of het plan van aanpak te wijzigen. Een ingestelde commissie gaat aan de slag met het gebrek aan zelfreflectie wat de raad is verweten. Ook wordt gekeken welke aanbevelingen de raad en het college kunnen worden meegegeven na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden