Foto: Pixabay

Woningbouw Bosakker niet wenselijk

  Nieuwsflits

ERMELO - Het verzoek van camping De Bosakker aan de Garderenseweg op deze locatie woningen te mogen bouwen past niet binnen de woonvisie. Een transformatie van recreatie naar wonen is hier niet wenselijk. Dat schrijft het college.

Wijnand Kooijmans

 Het recreatieterrein ligt in het buitengebied aan de rand van de buurtschap Houtdorp. Het gaat om een voormalig agrarisch erf, gelegen tegen de bosrand waar een chaletpark is gesticht van 1,59 hectare. Het terrein heeft de bestemming verblijfsrecreatie. Naast een bedrijfswoning zijn vijf recreatiewoningen toegestaan en maximaal 31 stacaravans.

Tijdens een bezoek van raadsleden is door de eigenaar van de camping een plan gepresenteerd voor de bouw van in totaal 27 woningen. Het gaat om acht sociale huurwoningen, vijf sociale koopwoningen, vier huurwoningen in het middensegment en tien woningen in de vrije sector.

In de afweging laat het college meewegen dat binnen de gemeente al een flink aantal plannen bestaat voor woningbouw. Wanneer het aantal plannen te hard toeneemt vreest het college dat nieuwe woningbouw op een aangewezen voorkeurslocatie niet meer kan worden gerealiseerd. Ingezet wordt op bouwen op de locaties Veldwijk, De Hooge Riet, De Dialoog, Branderskamp, De Enk, Rodeschuurwegje, centrum Horst, recreatiecluster Horst en op de plek van de huidige Wethouder Balverszaal. Alleen wanneer ruimte binnen de bebouwde kom ontbreekt wordt onderzocht of uitbreiding op andere plekken wenselijk en haalbaar is.

In de periode tussen nu en 2030 wordt door de gemeente ingezet op de bouw van 1.060 woningen. Omdat niet zeker is dat alle plannen uitvoerbaar zijn binnen deze periode worden plannen gemaakt voor de bouw van 1.350 tot 1.400 woningen. In deze periode wordt vooral ingezet op het fors verhogen van het aantal woningen in het goedkope segment. Tot 2030 wil het college ongeveer 140 appartementen realiseren, vooral bestemd voor de groeiende groep senioren en (jonge) kleine huishoudens. De inmiddels gerealiseerde tachtig tijdelijke woningen maken dat het college op dit punt ook niet op zoek gaat naar nieuwe projecten.

Alles afwegende komt het college tot de conclusie dat de woningbouwplannen van De Bosakker niet passen binnen de beleidskaders van de gemeente. Afwijking van het beleid is alleen mogelijk indien dat goed is onderbouwd en hier goede redenen voor zijn. Die doen zich hier niet voor, zo is het standpunt. Het is een relatief klein recreatiewoningenpark maar wel gevestigd op een mooie locatie. Op grond van de toekomstvisie op de verblijfsrecreatie wordt in het buitengebied ingezet op het behoud van recreatie. Transformeren naar wonen is niet wenselijk op deze locatie, ook al om mogelijke precedentwerking in de toekomst te voorkomen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden