Foto: Shutterstock

Kruising voorkeur boven rotonde

  Nieuwsflits

ERMELO -  Het landgoed Veldwijk wordt via een kruising straks ontsloten op de Oude Nijkerkerweg. Het college heeft aan deze oplossing de voorkeur boven de aanleg van een rotonde.

Wijnand Kooijmans

In 2019 is door de gemeenteraad het Masterplan Veldwijk vastgesteld. Hierin is de nieuwe ontsluitingsweg op de Oude Nijkerkerweg opgenomen. Op basis hiervan heeft GGz Centraal als initiatiefnemer van de ontwikkelingen op het landgoed Veldwijk het bureau Goudappel Coffeng opdracht gegeven, in samenwerking met de gemeente, varianten voor de gewenste ontsluiting uit te werken. Belangrijkste opdracht was dat de verkeersveiligheid en afwikkeling van het verkeer gegarandeerd zijn.

Bij de aanleg van de kruising is het voordeel dat de oostkant van de Oude Nijkerkerweg zo veel mogelijk blijft gehandhaafd om daarbij zo veel mogelijk bomen te sparen. Ook is de aanleg van een brede midden geleider van drie meter mogelijk. Hierdoor kan een opstelruimte worden gecreëerd voor een afslaande auto. Daarnaast betreft het meteen een mogelijkheid voor fietsers de rijbaan in twee fasen over te steken.

De fietsoversteek van een bestaande fietspad op plateau is hierbij mogelijk. Dat is van belang voor de attentie van fietsers in de voorrang maar ook voor een lagere rijsnelheid. Het wegprofiel in betonbanden sluit aan bij de overige inrichting van de Oude Nijkerkerweg.

Een rotonde biedt vrijwel dezelfde uitgangspunten al scoort het een puntje hoger wat betreft verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. Het kruispunt heeft een plusje vanwege de uniformiteit van het wegbeeld.

Op basis van de uitkomsten kiest het college voor de ontsluiting middels een kruising. De uitwerking wordt meegenomen in het nog op te stellen stedenbouwkundig plan en daarna in bijbehorende planologische procedure.

De keuze wordt nu alleen gemaakt ten aanzien van de aansluiting van Veldwijk op de Oude Nijkerkerweg. Om de gehele ontsluitingsweg te realiseren moet meer groen wijken. Hoe daar mee wordt omgegaan zit in de totale plannen voor het landgoed Veldwijk. Met GGz Centraal worden en zijn afspraken gemaakt rondom flora en fauna en de werkzaamheden die voortvloeien uit de aanleg van de kruising. Het gaat hierbij onder meer om de eis nieuwe beplanting aan te brengen voor bomen die sneuvelen. Maar ook over de omgang met de das n deze omgeving. Hiervoor worden onder meer een natuurtoets en een ecologisch werkprotocol opgesteld.

Met de keuze van het college ontstaat voor GGz Centraal de planologische procedure verder voort te zetten. De plannen voor het landgoed omvatten het zich concentreren van GGz Centraal op een kleiner deel van het landgoed. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor de bouw van in totaal rond de 550 woningen op het landgoed Veldwijk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden