Vragen over uitstoot stikstof twee Ermelose bedrijven


Foto: Shutterstock

Vragen over uitstoot stikstof twee Ermelose bedrijven

  Nieuwsflits

ERMELO - De agrarische bedrijven binnen de gemeente Ermelo werken op basis van de hen verleende vergunningen. Indien men wil uitbreiden of wijzigingen wil doorvoeren moet hiertoe een aanvraag worden ingediend. Deze wordt getoetst aan de dan geldende wet- en regelgeving.

Wijnand Kooijmans

Door de fractie van Progressief Ermelo waren vragen gesteld over de uitstoot van stikstof door veehouderijen nabij natuurgebieden binnen de gemeente Ermelo.

Landelijk onderzoek van Investico wijst uit dat twee bedrijven binnen Ermelo koploper zijn als het gaat om de uitstoot van stikstof. Beide bedrijven beschikken over een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze worden verstrekt door de provincie Gelderland als bevoegd gezag.

Volgens het college hebben de laatste milieucontroles plaatsgevonden in 2016 en 2019 door de omgevingsdienst Noord-Veluwe in opdracht van de gemeente. Hierbij is gebleken dat de bedrijven voldoen aan de Wet milieubeheer.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden