Plan Heivlinder alsnog mogelijk maken


Foto: Hans van Oosterhoudt

Plan Heivlinder alsnog mogelijk maken

  Nieuwsflits

ERMELO - Met het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan door de raad wil het Ermelose college de realisering van de plannen van recreatiepark De Heivlinder alsnog mogelijk maken.

Wijnand Kooijmans

 In een eerder stadium zijn stacaravans al vervangen door luxe chalets en recreatiewoningen. In het nieuw opgestelde bestemmingsplan wordt de bouw van dertig recreatiewoningen mogelijk gemaakt waarvan een deel met paardenstallen. Hiermee wil de eigenaar voorzien in de groeiende behoefte van ruiters en amazones die op de Veluwe willen recreëren, waarbij zij hun eigen paard/pony bij de accommodatie kunnen stallen.

Bij de gemeente kwamen in eerste instantie al zeventien bezwaarschriften binnen. Het was uiteindelijk de Raad van State die een streep zetten door het oorspronkelijke bestemmingsplan. Onder meer omdat bij het vaststellen van het plan niet verwezen had mogen worden naar de passende beoordeling welke ten grondslag ligt aan het Programma Aanpak Stikstof. Daarnaast werd in een eerder stadium door de voorzieningenrechter bij de schorsing van het plan al aangegeven dat het plan mogelijk kon sneuvelen op de Ladder duurzame verstedelijking en aantasting van het Nationaal Landschap Veluwe. Door het college zijn de punten waarop kritiek was verbeterd in het gewijzigde bestemmingsplan dat nu de raad wordt aangeboden.

Omdat er alleen sprake is van een verbeterde motivering van het bestemmingsplan is het plan niet opnieuw ter inzage gelegd. Aan het plan is wel een geactualiseerd stikstofonderzoek toegevoegd. Door appelanten is aangegeven dat de plannen in strijd zouden zijn met het beleid van de provincie Gelderland, waarin het plangebied in het Nationaal Landschap Veluwe behoort tot de agrarische enclave waarin Speuld is opgenomen. De provincie heeft in een brief de gemeente laten weten dat hiervan geen sprake is.

Tijdens het beroep is geprobeerd om te komen tot een mediaton traject tussen de initiatiefnemer van de plannen en de indiener van het bezwaarschrift bij de Raad van State. Dit onder begeleiding van een mediator van de provincie Gelderland. Dit om te zien of het plan kon worden aangepast en/of in ieder geval het deel van de geplande nieuwbouw op het voormalig kampeerterrein al kon worden gerealiseerd.

De indiener van het bezwaarschrift blijft echter van mening dat het hele plan niet deugd en daarom ook niet de behoefte heeft om hierover in gesprek te gaan. Dat maakt dat het college verwacht dat ook tegen het gewijzigde plan beroep wordt aangetekend. Kritiek is onder meer dat de realisering van de plannen een te grote impact heeft op een nabij gelegen recreatiepark. Ook al omdat de bouw van de vakantiewoningen ten koste gaat van bos- en natuurpercelen. Ingebracht is tevens dat er al overcapaciteit bestaat aan verhuurobjecten aan recreanten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden