Fietspad Groenvenbeekse heide straks weer veilig


Foto:

Fietspad Groenvenbeekse heide straks weer veilig

  Nieuwsflits

ERMELO - Met het verbreden van het fietspad over de Groevenbeekse Heide moet er dit jaar een veilige fietsroute tot stand komen die twee toeristische buitengebieden Ermelo met elkaar verbindt. De totale kosten bedragen 770.000 euro.

Wijnand Kooijmans

De aanleg vloeit voort uit een door de gemeenteraad aangenomen motie. Hierin werd het college opgedragen te komen tot een plan waarin het fietspad over de heide langs Kerkdennen moest worden opgewaardeerd tot een snelle fietsroute. Dit door middel van een verharding met beton en voorzien van een goede verlichting.

Door de raad werd tevens als voorwaarde gesteld dat het fietspad aan twee zijden en dan voldoende breed moest worden doorgetrokken vanaf de westzijde van de spoorwegovergang tot het fietstunneltje in de Putterweg. Waarbij de dubbele oversteek in de spoorwegovergang Oude Telgterweg komt te vervallen.

Het door het college voorgestelde tracé loopt van de Oude Telgterweg tot aan de Putterweg en heeft een totale lengte van iets meer dan 1,6 kilometer. Het gedeelte van het fietspad tussen de Oude Telgterweg en de Herderlaan maakt daarbij onderdeel uit van de gewenste verkleuring van het gebied Kerkdennen. De rol van de industrie moet daarin een minder zwaarwegende betekenis krijgen.

De route wordt veel gebruikt door veel fietsverkeer. Onder meer door scholieren van het christelijk college Groevenbeek en de Augustinusschool. Ook wordt de bereikbaarheid van de voetbalvereniging DVS’33 verbeterd. Naast fietsers wordt het pad ook veel gebruikt door voetgangers. Het fietspad is momenteel twee meter breed, bestaande uit een asfaltverharding.

Dat is, zo geeft het college aan, veel te smal voor een intensief gebruikt wandel- en fietspad. Hierdoor ontstaan conflicten tussen fietsers en voetgangers. Door het pad te verbreden tot drie meter kunnen beide doelgroepen gebruikers elkaar veilig passeren.

Het fietspad over de Groevenbeekse heide is bovendien een zogenoemd primair fietspad. Dat dient volgens de nota ‘Kwaliteit fietsvoorziening Ermelo’ toch al een minimale breedte van drie meter te hebben.

Het fietspad loopt zowel wat Natura 2000 als archeologie door een kwetsbaar gebied. Op het terrein van archeologie is er sprake van een Rijksmonument. Door gedegen onderzoek en veelvuldig overleg met betrokken partijen als de provincie Gelderland, is er een voor alle partijen optimale uitvoeringsvariant tot stand gekomen. Wel moet de gemeente nog de formele vergunningsprocedure te volgen.

Ten aanzien van het deel van het fietspad door het Natura 2000 gebied loopt stelt de provincie als eis dat er geen verlichting wordt toegepast. Om deze reden worden de mogelijkheden om eventueel accentverlichting of verlichting in het beton mogelijk te maken nog onderzocht.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden