Mogelijk compensatie voor zwemmers die teveel betaalden


<p>De verhoging van de tarieven van zwembad Calluna in Ermelo die per 1 juli zijn doorgevoerd wordt teruggedraaid.&nbsp;</p>

De verhoging van de tarieven van zwembad Calluna in Ermelo die per 1 juli zijn doorgevoerd wordt teruggedraaid. 

(Foto: )

Mogelijk compensatie voor zwemmers die teveel betaalden

  Nieuwsflits

ERMELO - De verhoging van de tarieven van zwembad Calluna in Ermelo die per 1 juli zijn doorgevoerd wordt teruggedraaid. Deze toezegging deed wethouder Laurens Klappe tijdens het interpellatiedebat in de gemeenteraad, aangevraagd door CDA en ChristenUnie.

Wijnand Kooijmans

Met de toezegging wordt alsnog uitvoering gegeven aan een motie die eerder dit jaar door de meerderheid van de raad werd aangenomen. Hierin werd gesteld dat de tarieven voor het huidige zwembad niet mogen stijgen. Na het aannemen van de motie gaf Klappe te kennen de motie niet uit te zullen voeren.

Dat het college nu terugkomt op de uitspraak van Klappe heeft te maken met, zo gaf hij zelf aan, met een misverstand. Hij verkeerde in de veronderstelling dat de verhoging alleen betrekking had op de losse verkoop kaartjes. Later kwam hij er achter dat de tariefsverhoging wel degelijk van toepassing was voor alle soorten kaartjes. Reden de verhoging alsnog terug te draaien. Met InterActie, het sportbedrijf van de gemeente Ermelo, wordt nog bekeken of en op welke wijze mensen compensatie kan worden geboden voor de periode dat de tariefsverhoging van toepassing is geweest.

De twee oppositiepartijen hadden de interpellatie aangevraagd vanwege het niet uitvoeren van de motie. Wethouder Klappe erkent dat er best een lange periode tussen het aannemen van de motie en het terugdraaien van de motie heeft gezeten. Veel uitzoekwerk gaf hij aan als de oorzaak.

Binnen de gemeenteraad gaat wel een discussie gevoerd worden over de rol die InterActie moet spelen bij de vaststelling van de tarieven. Nu is dat een bevoegdheid van de raad maar er zijn partijen die vinden dat InterActie dat zelf moet kunnen doen, zij het met toestemming van de raad. Zo er ook discussie is over de vraag of er sprake was van een verhoging van de tarieven of het verlagen van de gemeentelijke subsidie op een kaartje. Wie een kortingskaart optimaal gebruikt betaalt verhoudingsgewijs maar 2,70 voor een duik in het bad waar een los kaartje 4,70 euro kost.

Klappe maakte duidelijk dat de doorgevoerde verhoging in ieder geval los staat van de bouw van een nieuw zwembad. Waar CDA en ChristenUnie inmiddels vraagtekens plaatsen bij de bouw van dit bad gezien de financiële situatie waarin de gemeente verkeert. Evelien Kars (Progressief Ermelo) gaf aan verbaasd te zijn dat de twee partijen een interpellatie hadden aangevraagd omdat dit tegen afspraken in druist die zijn gemaakt rond de bestuurscrisis die heeft geleid tot het aftreden van burgemeester André Baars. De tegenstelling tussen oppositie en coalitie zou minder ter sprake komen. Waar Folkje Spoelstra (ChristenUnie) oppositie nodig vindt gaf Sarath Hamstra (CDA) aan dat er sprake was een van foutje. De ondertekening met gezamenlijke oppositiepartijen was domweg overgenomen uit een voorbeeld van een eerdere interpellatie. Herhaling wordt, volgens hem, voorkomen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden