Dorine Burmanje moet rust en stabiliteit brengen


<p>Dorine Burmanje (66) moet als waarnemend burgemeester rust en stabiliteit brengen in de politiek in Ermelo.&nbsp;</p>

Dorine Burmanje (66) moet als waarnemend burgemeester rust en stabiliteit brengen in de politiek in Ermelo. 

(Foto: RUKVB | Rob Kleering van Beerenbergh)

Dorine Burmanje moet rust en stabiliteit brengen

  Nieuwsflits

ERMELO - Dorine Burmanje (66) moet als waarnemend burgemeester rust en stabiliteit brengen in de politiek in Ermelo. Dat is ook de reden dat Burmanje in principe tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is benoemd.

Wijnand Kooijmans

Een waarnemend burgemeester blijft in de dagelijkse praktijk altijd maar een paar maanden in functie. Tot het moment dat een nieuwe burgemeester aantreedt. Dat voor Ermelo een uitzondering wordt gemaakt is een goede zaak. De gemeenteraad heeft zich zelf maar ook het college van burgemeester en wethouders de taak opgelegd zich te beraden over de vraag of politiek alles wel even correct is gespeeld in de laatste twee jaren. Daarnaast moet er extern onderzoek worden gedaan naar langlopende dossiers en moet de interne organisatie van de gemeente worden herzien.

Het externe onderzoek naar de langlopende dossiers is een noodzakelijke zaak. Wat de uitkomst ook mag zijn: nog belangrijker is dat er oplossingen worden gevonden om na de raadsverkiezingen in 2022 met een schone lei te kunnen beginnen. En daarmee het vertrouwen van de burger als kiezer terug te winnen. Beslist geen eenvoudige opgave. Van belang daarbij is zeker een betere samenwerking tussen de vier partijen die het college vormen en de oppositiepartijen CDA en ChristenUnie.

Eerst is van belang dat precies wordt aangegeven wat de langlopende dossiers zijn. Bekend zijn natuurlijk de zaak Meijbaum en de handhaving rond slachterij Tomassen en pallethanden Ten Hove. De groep Bezorgde Ermeloërs heeft echter aangegeven dat er minimaal vijftien dossiers bestaan waarvan de afhandeling te lang duurt.

Geld gaat zeker een rol spelen bij de afhandeling van het dossier Meijbaum. Er is een wereld van verschil tussen de schade die Meijbaum heeft geleden en het bedrag waarmee het college denkt de zaak af te kunnen kopen. Ieder weldenkend mens beseft dat het bod veel te laag is en de gemeente met meer geld over de brug moet komen. Ondanks de financiële krapte waarmee de gemeente worstelt.

Burmanje kan en moet in dit alles een belangrijke rol gaan spelen. Haar 15-jarige ervaring als voorzitter van de raad van bestuur van het kadaster moet haar daarbij zeker helpen. Ook helpt het zeker mee dat ze lid is geweest van de raad van commissarissen bij diverse bedrijven. Dat heeft haar een brede kennis opgeleverd die haar van pas komt om bestuurlijk Ermelo weer op de rit te krijgen. Medewerking van de politieke partijen is daarbij van het grootste belang. Of die daartoe bereid zijn: dat moet de komende maanden blijken want lang niet iedereen is daarop gerust. Daarvoor is nodig dat niet één stem van de meerderheid van de politieke partijen beslissend is als het gaat om te nemen besluiten. De aanpassing van de tarieven voor het zwemmen is een goed voorbeeld, de beantwoording van de vraag of er al dan niet een parkeergarage moet komen zal een belangrijke volgende graadmeter zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden