Foto: Pixabay

Gemeente wil alle inwoners bedienen met nieuwe woonvisie

  Nieuwsflits

ERMELO - Het college heeft de Woonvisie 2030 opgesteld. Met de woonvisie heeft gemeente Ermelo beleid om ook de komende jaren gericht verder te blijven werken en te investeren in een toekomstbestendige woningvoorraad.

 Sinds de laatste woonvisie uit 2015 zijn er veel ontwikkelingen geweest op de woningmarkt. Zo is de druk op de woningmarkt flink toegenomen en zijn de huizenprijzen gestegen. Hierdoor hebben veel huishoudens en met name starters en de ouderen moeite om geschikte en passende woonruimte te vinden. Om in te spelen op de veranderingen heeft het college een nieuwe woonvisie opgesteld.

“Exclusief wonen voor iedereen”

Exclusief staat voor de woonomgeving die we bieden; groen, gezond, een sterke sociale verbondenheid en zorgstructuur. Deze woonomgeving willen we toegankelijk houden voor iedereen. Dit betekent dat we ons inspannen voor een gevarieerd woningaanbod voor jong en oud, kleine en grote huishoudens, lage, midden en hoge inkomens en voor mensen met een specifieke zorgvraag.

Om deze visie te realiseren zet de gemeente in op drie strategische woonopgaven.

Toekomstbestendig

Het grootste deel van de inwoners woont naar volle tevredenheid in hun woning. De gemeente Ermelo wil dit graag zo houden en waar mogelijk verbeteren. ‘’Hierbij houden we rekening met het feit dat 90 procent van de woningvoorraad in 2030 er nu al staat. Binnen deze opgave willen we de bestaande woningen en buurten goed laten aansluiten bij de woonwensen en duurzaamheidseisen van vandaag en morgen. Hierbij kijken we verder dan de transitievisie warmte. We zoeken per wijk naar slimme koppelkansen in relatie tot nieuwbouw- of transformatieopgaven, aanpassingen in de openbare ruimte, verbeteren van de toegankelijkheid, bereikbaarheid en de aanpak van klimaatadaptatie.’’

Balans

Nieuwbouw, herstructurering en transformatie zet de gemeente Ermelo de komende jaren in voor alle doelgroepen. ‘’We hebben hierbij een programmering van nieuwbouwwoningen voor ogen waarin een goede balans is tussen de behoefte van de korte termijn en de lange termijn. Ook stimuleren we bij elke nieuwbouwaanvraag de inzet op groen- en natuurinclusief bouwen.’’

Passend en betaalbaar

De gemeente streeft naar een woningvoorraad die zoveel mogelijk past bij de woonwensen, inkomens, levensfase en huishoudenssamenstelling van de inwoners. ‘’Er is keuze voor iedereen, mede door een passend en betaalbaar woningaanbod. Hierbij zetten we onder andere in op het vergroten van het aantal sociale huurwoningen.’’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden