<p>Burgemeester Baars.</p>

Burgemeester Baars.

(Foto: Gemeente Ermelo)

'Baars als de zondebok van Ermelo'

  Nieuwsflits

ERMELO - Burgemeester Baars hoopt dat de gemeenteraad de aanbevelingen van het rapport naar de bestuurlijke conflicten en onvrede in gemeente Ermelo zal overnemen. Wat betekent dat hij burgemeester wil blijven van Ermelo, ondanks de forse kritiek.

Benjamin Terpstra

Burgemeester Baars herkent de conclusies van het rapport. De onderzoekers van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur schrijven in hun verslag dat er van alles aan de hand is. Maar nuanceren ze: ‘’in politiek-bestuurlijke zin is er niets uitzonderlijks aan de hand in Ermelo.’’ Volgens de verkenners zijn er een aantal centrale kwesties die de situatie bepalen: de wijze waarop de burgemeester communiceert, de vorming van de huidige coalitie in 2018, geruchten met betrekking tot herbenoeming en stemgedrag van de raad, een roddelcultuur en langlopende dossiers.

Voornamelijk de verhouding tussen de wethouders en de burgemeester vormt het grote probleem. De wethouders hebben de fractievoorzitters laten weten niet langer in het college met de burgemeester te willen samenwerken. En na het onderzoek en ondanks het advies om met Baars door te gaan, maken de wethouders gezamenlijk de verklaring dat twijfel heerst ten aanzien van het functioneren van de burgemeester.

Volgens de onderzoekers hebben wethouders en fractievoorzitters elkaar gevonden door de burgemeester als zondebok aan te wijzen. En hiermee komen de onderzoekers ook met de nodige kritiek richting de medeopdrachtgevers voor het onderzoek: de burgemeester wordt als enige schuldig geacht. ‘’Hij lijkt daarmee te zijn aangewezen als zondebok. Hoewel hij zeker niet de enige verantwoordelijke is.’’

De fractievoorzitters moeten nog met een reactie komen. Waarin duidelijk wordt hoe zij denken uit deze bestuurscrisis te komen. Maar de onderzoekers wekken de indruk dat er gestuurd wordt op vertrek van de burgemeester. Voor een echte oplossing in de bestuurscrisis gaat dit niet zorgen. ‘’Onderliggende problemen zullen blijven terugkeren.’’ De crisis in Ermelo zit dieper, aldus de onderzoekers. En daar zijn de wethouders het nu niet mee eens, blijkt uit hun reactie. “In tegenstelling tot wat in het verslag van de verkenners staat, vinden wij dat er in Ermelo geen sprake is van een bestuurscrisis’’, laten de wethouders gezamenlijk weten. Zij vinden dat het probleem bij de burgemeester ligt. Maar vinden het te ver gaan, door hem te benoemen als zondebok.

Kunnen de wethouders verzoenen met de burgemeester en het verleden? Dat is grote vraag. De reactie van burgemeester Baars is in ieder geval verzoenend van aard. ‘’Ik wil mij dan ook ten volle blijven inzetten voor betere verstandhoudingen, zoals het rapport aanbeveelt. Mijn drijfveer is en was om als bestuurder altijd de algemene belangen van de inwoners van Ermelo zo goed mogelijk te behartigen.’’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden