<p>Pieter Trap gaat als kersverse wijkregisseur in Ermelo aan de slag.</p>

Pieter Trap gaat als kersverse wijkregisseur in Ermelo aan de slag.

(

Foto: Arda Konings

)

'Initiatieven worden altijd toegejuicht'

  Nieuwsflits

ERMELO - Vol enthousiasme is Pieter Trap afgelopen week begonnen aan zijn nieuwe functie als wijkregisseur binnen het leefbaarheidsteam van de Gemeente Ermelo. Het regievoeren en monitoren bij het tot stand komen en uitvoeren van wijkplannen en faciliteren en stimuleren van bewonersinitiatieven in de wijken, staat hierbij centraal.

Arda Konings

“Dat moet je breed zien. Zoals bijvoorbeeld het gezamenlijk aanleggen en onderhouden van een moestuin. Het organiseren van de jaarlijkse buren- of buitenspeeldag. (De burendag in september gaat in aangepaste coronaversie door dit jaar met een pub-quiz) Of een jeu de boules wedstrijd houden voor jong en oud. Het is altijd goed als bewoners zelf dingen op poten zetten. Tijdens de coronacrisis zijn er in de wijken veel kleine groepjes ontstaan waarbij bewoners meer zijn gaan omkijken naar elkaar. Zeker naar de ouderen in een buurt of wijk, toen dreigende vereenzaming op de loer lag,” legt Pieter uit.

Initiatieven van bewoners worden altijd toegejuicht. Of er nu een buurtbieb opgestart wordt, er behoefte is aan een bankje waar ontmoetingen en gezelligheid gedeeld kunnen worden. Het zijn allemaal dingen die van invloed kunnen zijn op de saamhorigheidsgevoel en het omzien naar elkaar. Bel eens even bij iemand aan die je langere tijd niet hebt gezien. Kook en eet eens bij elkaar. Het zou mooi zijn als dit over heel Ermelo in alle wijken, uitgesmeerd kan worden. Bepaalde situaties komen immers in elke wijk voor.’’

Er wordt ook samen gewerkt met het team wijkservice als er een plantsoen in de buurt heringericht moet worden. ‘’Bewoners zijn trouwens ook steeds meer bereid om mee te helpen met het onderhoud van dingen en spullen. Wij faciliteren daar dan weer bij. Ook met het verzorgen van materialen of hekken die als wijk lastig verkrijgbaar zijn.”

Tijdens zijn functie als beheerder openbare ruimte in Harderwijk had Pieter veel contact met de drie wijkmanagers. Ieder met hun eigen specialistische achtergrond. “Dat gaf ook versnippering. Het wijkgericht werken is daar weliswaar verder ontwikkeld, maar hier is het weer strakker qua organisatie. Al zijn er tevens ook overeenkomsten tussen wijkmanagers en wijkregisseurs te benoemen.”

Was zijn taak als beheerder in de gemeente Harderwijk dus voornamelijk gericht op toezicht houden en aansturen van medewerkers, wil Pieter in Ermelo het verschil gaan maken door bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan burgerparticipatie en sfeerverbetering in de buurt. Meer bezig zijn met de mensen zèlf. Bovendien is hij geboren en getogen in Ermelo. “Mijn hart ligt hier. Ik ben er voor alle wijken van ons dorp, als aanspreekpunt. Het is wenselijk als bewoners makkelijk de weg weten te vinden naar mij. (p.trap@leefbaarheidsteamermelo.nl ) Het is gaaf om mensen enthousiast te krijgen. Het leefbaarheidsteam meer op de kaart te zetten en de zichtbaarheid te vergroten. Kortom, we gaan er samen iets moois van maken!” Meer info: leefbaarheidsteamermelo.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden