Foto: Shutterstock

Gelederen voorlopig gesloten

  Nieuwsflits

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders is deze week na het zomerreces voor het eerst weer voltallig bijeen geweest. In alle openheid hebben de vijf bestuurders een lang en goed gesprek gehad met elkaar. Daarmee hebben zij de basis gelegd voor een gezamenlijke doorstart.

 In afwachting van het externe onderzoek door een tweetal verkenners, dat deze week begon in opdracht van de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning, wil het college haar energie graag weer richten op wat er toe doet: ‘’het besturen van deze mooie gemeente.’’

Vóór het zomerreces ontstond er een stevig conflict tussen wethouder Leo van der Velden en de overige leden van het college, nadat de wethouder zich in een perspublicatie negatief uitliet over burgemeester André Baars en over de gemeenteraadsfractie van het CDA. Dat gebeurde na een meningsverschil over een gerucht over het niet naleven van de corona-veilige 1,5 meter afstand in een horecagelegenheid in privétijd van de wethouder. Om even pas op de plaats te kunnen maken en enige rust te creëren, heeft de wethouder eind juni verlof genomen tot 1 september.

Inmiddels heeft de wethouder aan alle betrokkenen spijt betuigd over zijn uitlatingen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden