Foto:

Column: Our house

  Column

Het ziet ernaar uit dat we de tekst van de aloude hit van Crosby Stills and Nash moeten herschrijven in Ermelo.

Zoals de tekst was:
Our house is a very very very fine house
With two cats in the yard
Life used to be so hard
Now everything is easy 'cause of you

Herziene versie voor huurders van Uwoon Ermelo:
Our house WAS a very very very fine house
With two cats in the yard
Life used to be so EASY
Now everything is HARD because of you

Jullie mogen mee praten als je je mond maar houdt, was kennelijk het devies van wooncorporatie Uwoon, toen zij een enquête onder de huurders van de Gelreweg lieten doen. De uitslag was meer dan duidelijk. Zelfs 91% van de betrokkenen stemde voor handhaving van de huidige situatie.
Toch heeft Uwoon in zijn ondoorgrondelijke wijsheid besloten precies het tegenovergestelde te doen als wat de huurders via de uitslag van de enquête meer dan duidelijk lieten weten.
Waar het hier voornamelijk om gaat is het feit dat via een schijnprocedure de gedachte wordt gewekt dat de huurders mee kunnen denken over de toekomst van hun geliefde wijk.
En, niet te vergeten, dat hun mening er toe doet! Niets is minder waar. Zonder blikken of blozen liet manager Wonen van Uwoon, mevrouw Iris Uittien, tijdens een vergadering op 18 december vorig jaar weten dat het grootste deel van de huizen aan de Gelreweg plat gaat en dat daarvoor in de plaats nieuwbouw zal verschijnen.
Direct gevolg is dat de huurders van betrokken panden al vanaf maart verzocht wordt te verhuizen, met een verhuiskostenvergoeding als stimulans. En op termijn zullen zij verplicht hun geliefde woning moeten verlaten.


Ermelo op zijn smalst, schijndemocratie op zijn best.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden