[Column Henny Kreeft] Gemeente wil alle bewoners bedienen


Foto:
Column Henny Kreeft

Gemeente wil alle bewoners bedienen

  Column

Op het moment dat ik weer bezig was deze krant door te spitten om aan een idee te komen voor mijn column, kwam ik het een en het ander tegen over de gemeente en de politiek. Nu staat de politiek weer even in de schijnwerpers, maar dat is landelijk en eigenlijk alleen maar door de soap rond een landelijke partij, zijn voorzitter en lijsttrekker. Maar hier in Ermelo gebeurt ook het een en het ander …

Aan de ene kant is in deze krant een artikel te vinden van de gemeente Ermelo over de Woonvisie 2030 en aan de andere kant zijn er uitslagen van het meedenken van inwoners van Ermelo over het verkeer en het vervoer in Ermelo. Laat dit nu duidelijk twee punten zijn die mij altijd interesseren, dus vandaar dat ik eens wat verder ben gaan lezen. 

Het college van Ermelo heeft een nieuwe Woonvisie opgesteld, daar de laatste uit 2015 stamt. Ik zou dan zeggen, het zou weer eens tijd worden van een nieuwe visie op het wonen, maar dat schijnt om de zoveel jaren te gebeuren. Dus vandaar dat het even iets langer heeft geduurd. 
Het uitgangspunt van de nieuwe Woonvisie is “Exclusief wonen voor iedereen.” Dat is wel een spannende gedachte, daar ik bij ‘exclusief wonen’ iets anders denk dan de gemeente. Ik zie bij ‘exclusief wonen’ alleen maar grote, rijke etagewoningen in Zandvoort aan het water of grote herenboerderijen in het buitengebied, maar dat dit ter zijde. 

Ermelo gaat zich inspannen voor “ … een gevarieerd woningaanbod voor jong en oud, kleine en grote huishoudens, lage, midden en hoge inkomens en voor mensen met een specifieke zorgvraag … “. Dit is een flinke uitdaging om dit aan te pakken, echter in feite is dat de taak die elke gemeente elke dag probeert uit te voeren, dus het is niet veel anders dan de normale gemeentetaken. 
Maar het gaat verder met de drie strategische woonopgaven: Toekomstbestendig, Balans en Passend en betaalbaar. En hier zouden nog wat uitdagingen op tafel kunnen komen, daar bijvoorbeeld nog maar - of anders gezien: al - 90 procent van de woningvoorraad van 2030 er nu al staat. Dus daar is nog wel wat werk te verrichten, zeker als men kijkt naar de opmerking dat de gemeente het aantal sociale huurwoningen wil vergroten. Enfin, even afwachten. 

En dan de enquête / meedenken over het verkeer en vervoer in Ermelo. Los van het feit hoe men de resultaten heeft getoond in de krant - opvallende illustraties en vormgeving - zijn een aantal resultaten wel opvallend te noemen. Wat mij opviel, is dat veel inwoners “ … wegen voor fietsers en voetgangers als onveilig … “ ervaren. Tevens heeft zo’n 66 procent van de mensen die de lijsten heeft ingevuld, dat er aparte fietspaden nodig zijn. 
Het lijkt er zo’n klein beetje op, dat het fietsen en het lopen in Ermelo niet zo heel veilig zou zijn, zeker in bepaalde gebieden. Daarnaast vindt 50 procent dat er genoeg mogelijkheden zijn om gebruik te maken van het OV. 

Als men de twee punten naast elkaar zou leggen, die van de gemeente en de ander van de raad, is het misschien het verkeer stuk op te nemen in de Woonvisie 2030, daar vervoer en verkeer naar je woonomgeving, naar de winkels en naar je werk, zeker een onderdeel zou moeten zijn van een visie op het wonen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden