Foto: Hans van Oosterhoudt

Geen wietfabriek mogelijk in Ermelo

Het Ermelose college van burgemeester en wethouders gaat niet in gesprek met de directeur van het bedrijf TYCH B.V. dat graag in Ermelo een fabriek wil vestigen om deel te nemen aan het Experiment Gesloten Coffeeshopketen. Er is geen grond voor beschikbaar.

Wijnand Kooijmans

ERMELOHet is niet het eerste negatieve antwoord dat Nathalie Rodgers van TYCH krijgt. Zij wil deelnemen aan het experiment waarvoor de overheid tien telers aanwijst die tenminste 6500 kilogram wiet per jaar mogen produceren. Deelname voor Nederland vindt ze belangrijk omdat anders de totale productie zich verplaatst naar Canada.

TYCH is al enkele jaren actief in de internationale cannabisindustrie en zegt bij te willen dragen aan een veilige en hoogwaardige productie in Nederland. De fabriek – bestaand of nieuw te bouwen – van ongeveer 5000 vierkante meter biedt werk aan rond de honderd fulltime medewerkers gedurende het experiment. Om de fabriek te realiseren wordt zo’n 10 miljoen euro geïnvesteerd. Een goede beveiliging en respect voor de omgeving staat de Den Haag geboren Rodgers voor ogen.

Ermelo heeft zich in het verleden niet aangemeld voor het landelijke wiet-experiment. Ermelo is tot nu toe ook een coffeeshopvrije gemeente. Uitgangspunt van dit zogenoemde nul-beleid is te voorkomen dat de veiligheid, de openbare orde, het woon- en leefklimaat en/of de gezondheid van de inwoners van de gemeente nadelig wordt beïnvloed als direct of indirect gevolg van de vestiging van een coffeeshop.

Geen bouwgrond

Meespeelt ook dat er geen bouwgrond beschikbaar is waarin de gewenste verwerkingsactiviteiten kunnen plaatsvinden. Regionaal beleid is dat bedrijven groter dan 5000 vierkante meter naar een regionaal bedrijventerrein moeten. De verwachting is dat de 5000 vierkante meter ruimschoots wordt overschreden omdat ook geparkeerd moet worden op eigen terrein door het personeel en hier het laden en lossen moet plaatsvinden. In dit geval zou het bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk meer in aanmerking komen.

Telers mogen zich overigens wel vestigen in gemeenten die niet deelnemen aan het wietexperiment. Het ministerie vraag de burgemeester van de gemeente waar de teler zich wil vestigen dan om advies. Dit advies mag alleen gaan over de eventuele gevolgen van de teeltlocatie voor de openbare orde en veiligheid. Of een gemeente de wietproductie al dan niet wenselijk vindt mag in het advies niet worden meegenomen.

In de brief aan TYCH stelt het college van burgemeester en wethouders de waarde van het wietexperiment in de zoektocht naar een sluitende keten zeer zeker te zien. Omdat de gewenste fabriek niet in Ermelo kan worden gevestigd wordt een gesprek niet zinvol gevonden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden