Foto: Pixabay

Energiebesparing Noord-Veluwe: grote rol weggelegd voor ondernemers

ERMELO - De Noord-Veluwse gemeenten Putten, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek, Elburg en Hattem streven er met tal van andere partijen naar om het energieverbruik van de bedrijven in de regio terug te dringen. En om het opwekken van duurzame energie te bevorderen. Het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven helpt ondernemers om slim te investeren in energiemaatregelen. “

Dit project draagt er met praktische hulp aan bij dat ondernemers in onze regio actie ondernemen voor energiebesparing,” zegt Bob Bergkamp. Hij is wethouder in Oldebroek en voorzitter van de stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe.

Als energiebesparing en energieopwekking kostenbesparingen opleveren, waarom moeten ondernemers dan toch gemotiveerd worden om maatregelen te treffen?

“Omdat energiebesparing vaak onbekend terrein is voor ondernemers. Zij zijn uiteraard vooral bezig met het leveren van hun producten en diensten aan hun klanten. Dan blijft er weinig tijd en ruimte over om structureel aandacht te besteden aan iets relatief onbekends. Bovendien zijn er weinig ‘kant- en klaar oplossingen’. De ondernemer stapt dus vrijwel altijd in een onderzoekstraject van een scan, de inventarisatie van mogelijke oplossingen, de selectie van de uitvoerende partijen enzovoorts.Het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven is voor bedrijven met een stroomverbruik tussen 50.000-200.000 kWh en/of een gasverbruik tussen 25.000-75.000 m3. We bieden de service van gratis advisering, toegespitst op de specifieke omstandigheden van de onderneming.”

Dit project kan niet los gezien worden van de Regionale Energie Strategie. Wat betekent deze strategie? 

“Op dit moment werken wij op de Noord-Veluwe aan een Regionale Energie Strategie, het is een belangrijke stap naar een energieneutrale regio. We willen dat in 2030 ongeveer 60 procent van de gebruikte elektriciteit wordt opgewekt via zonne- en windenergie. Dat is ongeveer tien keer meer dan nu. Hiermee verlaagt de regio de uitstoot van broeikasgassen met bijna vijftig procent.”

Wat is hierin de rol van het bedrijfsleven?

“De energiestrategie richt zich op het grootschalig opwekken van duurzame energie. Daar hoort de inzet van zonnepanelen op daken bij. Ondernemers zullen dus nodig zijn om voorzieningen op de daken van hun bedrijfspanden te realiseren. Ondernemers kunnen ook een rol vervullen in het helpen bij het op grote schaal opwekken van energie op daarvoor bruikbare gronden.”

Meer informatie over het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven: www.igev.nl/energieke noord-veluwse bedrijven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden