Opwaarderen Oude Telgterweg vervalt

ERMELO – De opwaardering van de Oude Telgterweg in Ermelo is van de baan.

Door de huidige stikstofcrisis is het opwaarderen van een 30 kilometer weg naar een vijftig kilometer weg niet mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders laat wel onderzoeken of de bestaande fietsvoorzieningen toereikend zijn.

De door de gemeente onderzochte varianten voor aanpassingen aan de weg liggen dicht bij Natura 2000 gebied. Een hogere snelheid betekent meer uitstoot van CO2 terwijl daarnaast het kappen van groen noodzakelijk is. Lokaal is er geen op zeer beperkte ruimte om voor het te kappen groen compenserende maatregelen te treffen.

Het project nu doorzetten betekent dat er aanvullende diepgaande en dure onderzoeken moeten plaatsvinden. De huidige weg heeft bovendien voldoende capaciteit om de verkeerstromen te verwerken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden