Foto: Shutterstock

Danszaal voor Sparta is van de baan

Ermelo - Een multifunctionele danszaal is niet te realiseren binnen het nieuwe sportcentrum Ermelo. Dat betekent een flinke tegenvaller voor de gymnastiekvereniging Sparta. Dat moet nu op zoek naar een nieuwe accommodatie omdat de huur van de huidige locatie per 1 januari 2022 is opgezegd door het christelijk college Groevenbeek.

Wijnand Kooijmans

Met Sparta is meerdere malen overleg gevoerd over de komst van de zaal. De investering van naar schatting een miljoen euro en de jaarlijkse exploitatiekosten van 68.000 euro maken dat de bouw van de zaal in strijd is met de uitgangspunten van het coalitieakkoord en de financiële mogelijkheden van de gemeente overstijgt.

De jaarlijkse lasten kunnen door huur door Sparta en door andere verenigingen en organisaties maar voor veertig procent worden gedekt. Dat betekent dat de gemeente jaarlijks 40.810 euro moet bijpassen. Het college van burgemeester en wethouders geeft wel aan een actieve rol te willen vervullen bij het vinden van alternatieve locaties voor het onderbrengen van de dansactiviteiten van Sparta. Het gaat momenteel om zeventien uur per week. Hierbij wil het college ook onderzoeken of toch het gebruik van Groevenbeek kan worden voortgezet.

Beseft wordt dat de spreiding van activiteiten van Sparta over meerdere accommodaties nadelig is voor de verenigingsbinding van de vereniging. De hoop bestond dat een multifunctionele danszaal in het sportcentrum een versterkte aantrekkingskracht voor de vereniging zou meebrengen.

Door het college wordt aangegeven dat er het besef is dat het nu of nooit is dat in het sportcentrum een danszaal wordt gerealiseerd. De verwachting is dat het later alsnog realiseren van zo’n zaal gelijk leidt tot een stijging van de kosten tot anderhalf miljoen euro.

De andere kernactiviteiten van Sparta worden wel optimaal gefaciliteerd in het nieuwe sportcentrum. Het gaat dan om turnen, trampolinespringen en free running.

Er komt een permanente turnvoorziening en een gedeeltelijk hoger plafond voor het trampolinespringen. Om dit te realiseren draagt de vereniging zelf 52.000 euro bij in de kosten. Wethouder Leo van der Velden zegt de wens en de gevoelde noodzaak bij Sparta voor de dansschool te begrijpen. “Het coalitieakkoord en de financiële uitgangspunten van de raad geven echter geen ruimte voor de gewenste uitbreiding met de danszaal.”

Verwacht wordt dat op korte termijn een voorlopig ontwerp kan worden gepresenteerd. De verwachting is dat medio 2021 met de bouw kan worden begonnen. In 2022 moet het complex dan in gebruik worden genomen. Of deze data worden gehaald is onder meer afhankelijk van het indienen van zienswijzen (bezwaren) tegen het bestemmingsplan waarin de bouw van het sportcentrum (sporthal en zwembad) wordt geregeld. Dat leidt tot vertraging.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden