Uitstel handhaving terecht besluit


Foto: Shutterstock

Uitstel handhaving terecht besluit

Ermelo - De beslissing van de voorzieningenrechter van de Raad van State dat de gemeente Ermelo geen nieuw besluit hoeft te nemen rond het handhavend optreden tegen illegale bouwwerken van Tomassen Duck To blijft in stand.

Wijnand Kooijmans

Door de rechtbank is 20 januari bepaald dat de gemeente binnen twee weken een nieuw besluit moest nemen op het verzoek van Cora van Eijsden handhavend op te treden tegen Tomassen Duck To. Het Ermelose college van burgemeester en wethouders heeft beroep aangetekend tegen deze uitspraak. De voorzieningenrechter ging daarnaast mee in het verzoek van het college dat geen nieuw besluit behoeft te worden genomen in afwachting van de behandeling van het beroep door de Raad van State.

Deze uitspraak is aangevochten door Van Eijsden. Argument is dat haar belang niet alleen is gelegen in de door de voorzieningenrechter genoemde omstandigheid dat het onmogelijk is om op het desbetreffende perceel van het perceel geen bomen meer te kunnen planten. Ze vreest dat het perceel sluipenderwijs gebruikt gaat worden door Tomassen Duck To. Ook voert ze aan dat naar haar oordeel niet meer ter discussie kan staan dat handhavend moet worden opgetreden nu het college daartoe al heeft besloten. Bij de rechtbank is door haar alleen de termijn waarbinnen de illegale activiteiten moeten worden gestaakt bestreden.

Bij het nieuwe besluit speelt onder meer een rol dat niet het gehele perceel aan de groenbestemming is onttrokken. De ruimtelijke impact van het gasstation en de ondergrondse gasleidingen worden door de voorzieningenrechter zeer beperkt genoemd. Ook wordt er door hem aan getwijfeld of de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep ongewijzigd in stand blijft. Dat de voorzieningen zijn gerealiseerd mag niet meewegen in het definitieve besluit.

Vragen Progressief Ermelo

Anneke Knoppert van Progressief Ermelo is verrast door berichten dat bedrijven in bestaande panden aan de Harderwijkerweg een nieuw adres hebben gekregen aan de achterzijde van hun perceel. Het gaat dan om de adressen Eendenparkweg 32 en 34.

Reden voor haar het college van burgemeester en wethouders te vragen wat de reden is geweest om dit te doen. Ook wil ze weten of dit betekent dat het officiële uitritten zijn geworden en het (vracht)verkeer van en naar deze bedrijven voortaan via de Eendenparkweg gaat.

Dat laatste heeft, zo blijkt uit de vragen, niet de voorkeur van Knoppert en Progressief Ermelo. Verwezen wordt naar het gegeven dat ook fietsers en voetgangers van deze smalle weg gebruik moeten maken. Terwijl er nog een bestaande volwaardige uitrit is op de Harderwijkerweg. Die, in ieder geval in de ogen van Knoppert, gebruikt zou moeten worden. Het college heeft nog niet geantwoord op de vragen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden