Foto: Shutterstock

Raad wil snel regels geluidsoverlast

Ermelo - Progressief Ermelo wil dat een besluit over de hoogte van het toegestane geluid pas wordt genomen van de vaststelling van het evenementenbeleid. Maar Aad Bezemer vindt geen weerklank bij de andere partijen binnen de gemeenteraad van Ermelo. Die vinden dat er nu moet worden doorgepakt.

Wijnand Kooijmans

Folkje Spoelstra (ChristenUnie) vindt wel dat het aantal evenementen per locatie niet dwingend moet worden vastgelegd en dat er ruimte moet zijn voor nieuwe evenementen. Dat geldt ook voor een eventuele uitbreiding van het aantal locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden. Voor ’t Weitje wil ze strikt vasthouden aan 80 decibel zonder de mogelijkheid hiervoor ontheffing te verlenen.

Ten aanzien van het Raadhuisplein vindt Spoelstra wel dat er wat ruimer met de regels moet worden omgesprongen. Mede omdat dit een uitstekende locatie is voor activiteiten rondom 75 jaar bevrijding.

Bezemer vindt dat in het evenementenbeleid de uitgangspunten voor het geluid tijdens evenementen moet worden vastgelegd. Burgemeester André Baars heeft aangegeven mogelijk nog dit jaar met een voorstel te komen. Tot die tijd wil Bezemer de huidige regeling in stand houden.

Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) wil zeker niet minder evenementen dan nu worden gehouden in Ermelo. Met de geluidsnormen wordt organisatoren vooraf duidelijkheid verschaft naar zijn mening. Naast geluid wil hij ook parkeren en het drugsbeleid zien meegewogen in het afgeven van vergunningen.

Frans Snoek (SGP vindt dat iedereen gevrijwaard moet worden van geluidsoverlast. Ook wil hij handhaving zien wanneer voorschriften uit de vergunning worden overtreden. Tevens is hij beducht voor gehoorschade en maakt hij zich zorgen over de geestelijke gezondheid van mensen gezien de inhoud van bepaalde liederen. Het liefst ziet hij de geluidsnormen nog verder naar beneden bijgesteld.

Bart Willemsen (CDA) wil onderscheid in geluidsnormen als het gaat om evenementen die overdag of ’s avonds plaats vinden of doordeweeks of in de weekenden. Ook wil hij dat een jaarprogramma wordt vastgesteld. Dat laatste is volgens burgemeester Baars moeilijk te realiseren omdat dat nu al niet lukt de hiervoor benodigde gegevens te verkrijgen van organisatoren van evenementen.
Gert Jan Brouwer (VVD) wil dat uitzonderingen op het aantal evenementen per locatie mogelijk blijft. Bij het niet nakomen van de vergunning moeten sancties volgen.

Burgemeester Baars gaat de gedane op- en aanmerkingen meenemen in een definitief besluit. Waarbij hij wel aandacht aan drugsgebruik wil besteden maar dan in het kader van de totale aanpak van het tegengaan van zowel het gebruik van drugs als alcohol. Ook komt er duidelijkheid over de klachtenregeling, zo zegde hij toe.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden