Foto: Shutterstock

Geluidsnormen probleem voor raad

Harderwijk - De geluidsnormen blijven een moeilijk onderwerp voor de Ermelose raad. Dat blijkt na twee beeldvormende bijeenkomsten. De uitkomsten moeten uiteindelijk worden meegenomen in het nieuw vast te stellen evenementenbeleid.

Wijnand Kooijmans

Het vertrek van een ambtenaar levert vertraging op, de hoop van burgemeester André Baars is er wel op gevestigd dat het dit jaar nog kan worden vastgesteld. Tot die tijd hanteert hij bij het verlenen van vergunningen de normen zoals deze in de discussienota worden voorgesteld. Volgens Baars wijken die nauwelijks af van het oude beleid.

Kritiek is er in ieder geval van de zijde van Ronnie Regeling van de VVV Ermelo. Hij wijst erop dat het merendeel van de ondervraagden het belang ziet van de evenementen en dat een meerderheid het huidige aantal evenementen ook prima vindt. Hij hoort regelmatig geluiden dat Ermelo trots mag zijn op de evenementen welke er worden gehouden en veel bezoekers naar deze plaats trekken.

Een locatie in het centrum is, zo geeft hij aan, voor de ondernemers het meest aantrekkelijk. Het bezoekersaantal ligt tijdens activiteiten vele malen hoger. Slechts acht procent van de ondervraagden heeft aangegeven overlast te ondervinden uit de Stationsstraat. Het bevreemd hem dan ook dat wordt voorgesteld het aantal evenementen in categorie twee terug te brengen van elf naar zes. Een keuze die hij niet snapt omdat het stuk voor stuk gaat om evenementen die een duidelijke link hebben met de overige activiteiten in het centrum en duidelijk een stuk beleving geven.

Regeling vindt het logischer dat het huidige aantal evenementen leidend wordt voor zowel de norm als het aantal. Ook vindt hij dat er ruimte moet zijn voor nieuwe evenementen, bijvoorbeeld rond de herdenking 75 jaar bevrijding. Waar voor anderen duidelijk is dat er minder livemuziek mogelijk is tijdens bijvoorbeeld de braderieën.

Gezamenlijke kerkdienst

Bart Willemsen (CDA) betwijfelt of de geluidsbelasting tijdens alle evenementen is gemeten. Hij wijst onder meer op de gezamenlijk kerkdienst van negen kerken tijdens Pinksteren op ’t Weitje. Burgemeester André Baars zegt dat het hier gaat om evenementen die de 60 decibel niet te boven gaan en daarmee niet onder de geluidstoets vallen.

Baars geeft ook aan dat bij een melding van geluidsoverlast handhavers veelal naar de klager toegaan om metingen te verrichten. De praktijk is wel dat het geluid vaak dan lager is dan het wordt ervaren. Metingen worden veelal verricht op drie momenten, aan het begin, middenin en tegen het eind, tijdens evenementen. Indien het geluid te hoog is, wordt dit door organisatoren veelal ook direct verlaagd.

Tijdens de beeldvormende vergadering moet nu het standpunt van de diverse partijen duidelijk worden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden